8 Mei 2018 //
2 miljard euro extra voorafbetalingen
Cijfers over de voorafbetalingen voor het eerste kwartaal van 2018 zijn bijzonder positief.

Sedert 1 januari 2018 heeft de FOD Financiën ruim 2 miljard euro extra voorafbetalingen opgetekend in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017. Daar komen ook nog eens 100 miljoen euro extra voorafbetalingen bij uit de personenbelasting waardoor afgeklokt wordt op een totaal van 2,1 miljard euro extra ontvangen voorafbetalingen na het eerste voorafbetalingsmoment, in vergelijking met 2017. 

De hervorming van de bedrijfsbelasting is één van de belangrijkste economische hervormingen van de federale regering. In de eerste fase dit jaar werd het algemeen tarief verlaagd naar 29% en betalen kmo’s 20% op de eerste 100.000 euro winst. Bedrijven betalen die belasting voor een groot stuk vooraf. Ook dat systeem werd met de hervorming van de bedrijfsbelasting gewijzigd. Voor vennootschappen die hun inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) niet of onvoldoende voorafbetalen is een vermeerdering met 6,75% van toepassing. Voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) was dat nog 2,25%.

Johan Van Overtveldt: “Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting bestond er heel wat twijfel over de budgettaire neutraliteit, zowel over de hervorming in zijn geheel, als over deelmaatregelen.  We zien nu dat de voorafbetalingen van de bedrijfsbelasting voor de eerste vervaldag afklokken op een stijging van meer dan 2 miljard euro.  De resultaten van het eerste kwartaal kunnen uiteraard niet lineair doorgetrokken worden en geven nog geen volledig beeld, maar stellen ons gerust dat de budgettaire doelen wel gehaald worden.  De twijfel van weleer blijkt dus opnieuw ongegrond.  De hervorming van de vennootschapsbelasting geeft zuurstof aan de bedrijven.  Lagere lasten zijn niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de begroting.”