21 December 2017 //
2018: groei in België gaat door
De Nationale Bank van België liet in 2017 een groei van 1,7% optekenen. Voor het volgend jaar zal de consumptie instaan voor een groot deel van de economische activiteit. 

Vooral in de eerste jaarhelft van 2017 liet de Belgische economie, volgens de herziene INR-statistieken, een robuuste groei optekenen, waardoor de jaargroei licht opwaarts werd bijgesteld tot 1,7%. Ook in 2018 zou de Belgische economie dat tempo aanhouden. Daarna zal de groei geleidelijk teruglopen tot 1,4 % in 2020, vooral ten gevolge van de geleidelijke vertraging van de buitenlandse afzetmarkten en de afkoeling van de investeringscyclus van de ondernemingen, alsook van de traditionele post-electorale teruggang van de lokale overheidsinvesteringen. Het negatieve groeiverschil tussen België en het eurogebied wordt dus kleiner, hoewel het in de projectieperiode niet volledig verdwijnt.

Die bbp-groei is aan de bestedingszijde in de recentste kwartalen vooral toe te schrijven aan de onderliggende expansie van de investeringen, maar deze zal in toenemende mate worden geschraagd door de particuliere consumptie.