13 Juli 2018 //
5 aanbevelingen voor de digitale economie
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft in zijn Digital Agenda 2.0 een analyse gemaakt van de bestaande situatie van de digitalisering en verschillende aanbevelingen geformuleerd over waar het beter kan. “Het globale beeld van onze digitale infrastructuur is positief, maar we hebben nog heel wat progressiemarge”, zegt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO.

De vijf belangrijkste aanbevelingen

  • Maak alle interacties tussen overheidsdiensten en bedrijven digitaal mogelijk tegen 2025. 
  • Ontwikkel een wetgevend en fiscaal klimaat dat de digitale economie ondersteunt. 
  • Maak het mogelijk om, eenvoudig en zonder zware procedures of meerkost, af te wijken van de klassieke arbeidstijdregeling. 
  • Richt zoals het Verenigd Koninkrijk één federale raad op die de impact en opportuniteiten van AI (artificial intelligence) op een ambitieuze maar verantwoordelijke manier analyseert en stimuleert. 
  • Stimuleer studenten om voor STEM te kiezen.