13 Juli 2017 //
Aantal interimmanagers verdubbelt op 10 jaar tijd
Almaar meer bedrijven huren interim-managers in voor hun interne transformatie. In vergelijking met tien jaar geleden gaat het om meer dan een verdubbeling, blijkt uit cijfers van de uitzendfederatie Federgon. Op dit moment zijn er zo’n 3.600 interim-managers actief in België.

Interim-managers zijn niet langer de ‘crisismanagers’ van weleer. Uit onafhankelijk onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half blijkt dat organisaties interim-managers vooral inzetten voor projectmanagement (35%), bedrijfstransformaties (31%) en om de bedrijfscontinuïteit te verbeteren (23%). Hun succes wordt vooral geëvalueerd op vlak van kostenbesparing (35%), verbeterde productiviteit (27%), succesvolle implementatie (27%) en kennisoverdracht (26%).
“De inwerkperiode van een interim-manager is vaak kort waardoor vanaf dag 1 kan overgegaan worden tot de realisatie van de bedrijfsprioriteiten. Ze geven niet enkel advies maar maken integraal deel uit van de organisatie en werken proactief en hands-on aan oplossingen. De kennis die een interim-manager het bedrijf en de werknemers kan bijbrengen, biedt dan ook een toegevoegde waarde op lange termijn voor het bedrijf”, klinkt het bij Sylvia Blockx, Director bij Robert Half Management Resources. “