23 Augustus 2017 //
Agfa-Gevaert overweegt afsplitsing Healthcare IT
Agfa-Gevaert NV kondigde vandaag aan dat de Raad van Bestuur het management verzocht heeft te bestuderen hoe de HealthCare IT-activiteiten georganiseerd kunnen worden in een alleenstaande structuur.

Volgens het persbericht zou "het vergroten van de zelfstandigheid van de HealthCare IT-activiteiten zou een natuurlijke volgende stap zijn in de voortdurende transformatie van de Groep. Binnen een dergelijke structuur zou HealthCare IT de mogelijkheid krijgen om zich nog meer te focussen op de grote en attractieve markten waarin het reeds actief is. Het grootste deel van de Agfa-Gevaert Groep – dat zou bestaan uit Agfa Graphics, Agfa Specialty Products en de imaging-activiteiten van Agfa HealthCare – zou eveneens beter gepositioneerd zijn om groei, rendabiliteit en nieuwe kansen na te streven.

De aankondiging gebeurde tegelijk met de presentatie van de resultaten van het tweede kwartaal van 2017. De eerste reacties daarop waren negatief.