8 November 2017 //
Allianz pioniert met blockchain
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) heeft met succes een blockchain prototype geïmplementeerd voor een captive verzekeringspogramma.

Een captive is een van de meest complexe programma’s op het gebied van commerciële verzekeringen. Daarbij verzekeren multinationals zichzelf in plaats van verzekeringen in te kopen. Ze creëren hun eigen verzekeringsprogramma dat activa en verzekeringsrisico’s van de ondernemingen in de groep samenbrengen. Ze ontvangen zelf de premies van die operationele bedrijven binnen hun koepel en betalen ontstane schades uit. Deze captives kunnen dekking bieden in meer dan honderd landen en voor soms honderden miljoenen euro’s aan verzekerde activa. Allianz werkt nauw samen met deze captive bij het beheer van de programma’s.
Blockchain technologie verbindt automatisch alle partijen die zijn betrokken in het captive verzekeringsprogramma - het captive management, lokale dochterondernemingen en de fronting verzekeraar. Blockchain is een digitaal uitgegeven grootboek wat wordt gedeeld in een netwerk van deelnemers en kan transacties en data-invoer vastleggen. Elke update of verandering van de data wordt real-time gedeeld met alle gebruikers binnen het netwerk. Dit zorgt voor een snellere, transparantere, veiligere en bovendien efficiëntere manier van informatieuitwisseling, het uitvoeren van bedrijfsprocessen en het vastleggen van transacties tussen meerdere partijen.

“We zien momenteel veel blockchain applicaties in de financiële sector en we zijn bereid de potentie van deze opwindende technologie verder te onderzoeken”, zegt Hartmut Mai, lid van de Raad van bestuur bij AGCS. “Het captive blockchain prototype is een voorbeeld van onze toewijding om met nieuwe technologieën te werken en de innovatie binnen de verzekeringsindustrie te stimuleren.”