27 Augustus 2017 //
Basware lanceert archiveringsdienst voor e-facturen
Basware introduceert Basware Vault, een cloud-gebaseerde archiveringsdienst voor e-facturen.

Basware Network-klanten kunnen vanaf heden hun facturen in een centraal beheerde oplossing archiveren waardoor het zoeken en ophalen voor toe-komstige behoeften (waaronder belastingaudits) worden gewaarborgd.
Achterhaalde methoden zoals papieren archieven, bestandsservers en content ma-nagement systemen hebben de markt lang gefrustreerd door de continu verande-rende belastingregels waarmee bedrijven compliant dienen te blijven. Het bijhou-den van de deze compliance-regels over meerdere landen en systemen zijn een blok aan het been. Met Basware Vault worden facturen en andere kritische docu-menten op een compliant wijze opgeslagen. "Bedrijven die een groot aantal e-facturen verzenden en ontvangen kennen een complex compliance-landschap", aldus Dany De Budt, country manager van Basware. "Wanneer bedrijven een efficiencyslag willen slaan bij het ophalen van documenten en manuele handelingen tot een minimum willen beperken, is Vault de manier om kostenbesparingen te realiseren."

Basware bewaart bestanden tot vijftien jaar. Gearchiveerde facturen worden vol-gens de wettelijk vereiste periode opgeslagen en worden daarna automatisch ver-nietigd. Elk gearchiveerd bestand is digitaal ondertekend en bevat een tijdstempel om op deze manier de integriteit en authenticiteit ervan te waarborgen. Documen-ten worden in een veilige online opslagruimte opgeslagen die gebruikers tevens een snelle toegang biedt. Online audit tools bieden gebruikers de mogelijkheid om te zoeken op documenttype, afzender, ontvanger, ID en factuurnummer én zelfs op datum en het aantal facturen.

Basware Vault kent al een aantal gebruikers: het zijn multinationals die Basware Vault hebben gekozen om hun factuurarchivering efficiënt, compliant én veilig te maken. Aangezien zij in meerdere landen actief zijn, is het erg belangrijk dat de nieuwe archiveringsdienst zowel internationaal als lokaal aan de wettelijke en fis-cale auditeisen voldoet.