18 April 2018 //
Bedrijven krijgen kosten niet onder controle
In een enquête zegt meer dan 90% van de respondenten dat hun bedrijf zich de voorbije vijf jaar heeft geëngageerd tot een kostenoptimalisatieplan. Ondanks deze inspanningen slaagde slechts 18% van de deelnemende bedrijven erin de bedrijfskosten in de hand te houden.

Onlangs ondervroeg het onafhankelijke adviesbureau Bridgewater, in samenwerking met de Junior Enterprise of the Louvain School of Management (LSM Conseil) grote Belgische bedrijven. Doelstelling: de huidige praktijken voor kostenoptimalisatie evalueren en de tevredenheid over de bereikte resultaten meten. De conclusies tonen aan dat Belgische bedrijven zich ervan bewust zijn dat de financiering van hun groei een gezonde kostenoptimalisatie vereist, maar dat ze moeite hebben om overtuigende resultaten te behalen.

9 van de 10 ondernemingen proberen hun kosten te beheersen
90% van de ondervraagde bedrijven gaf aan de afgelopen 5 jaar een kostenoptimalisatieplan te hebben geïnitieerd. Voor een op de twee bedrijven is dit een prioritaire kwestie. De vermindering van de algemene kosten staat op de tweede plaats bij de huidige bekommernissen van de Belgische CFO's, net achter de omzetstijging. Het derde belangrijkste thema is margeoptimalisatie.
Ondanks de uitgesproken wens om de kosten voor de financiering van hun bedrijf in de hand te houden, leverden de verschillende initiatieven van de bedrijven niet de verwachte resultaten op. Slechts 18% van de ondervraagde CFO's mag trots zijn op de stabiliteit of kostenverlaging binnen hun organisatie over de laatste 3 jaar. Anderzijds werd 61% geconfronteerd met een stijging van meer dan 2%. 13% van de bedrijven registreerde zelfs een stijging van de kosten van meer dan 10%.
Waarom faalt het uitgevoerde beleid?
Respondenten gaven drie redenen op waarom hun kostenoptimalisatieplannen niet goed bleken te werken: prioriteit voor andere projecten, gebrek aan tijd, en een moeilijke communicatie met de verschillende teams. "Enerzijds hebben ze het belang van kostenoptimalisatie geïntegreerd in hun strategische visie, maar anderzijds zijn niet in staat om hun plannen effectief tot uitvoering te brengen", zegt Florent Hainaut van Bridgewater.
Het bedrijf Bridgewater dat de enquête heeft besteld, biedt een dienstverlening aan om als externe partij een kostenoptimalisatieplan uit te voeren op basis van een "no cure no pay"- beloningsmodel. Florent Hainaut. “Te lang werd deze vraag beschouwd als een taboe omdat het management vreesde dat een kostenoptimalisatieplan de indruk zou wekken dat er sprake zou zijn van een vorm van financiële kwetsbaarheid. Het tegendeel is echter waar. Wij dringen er bij onze klanten altijd op aan dat kostenoptimalisatie een centrale rol speelt in de financiering van bedrijfsontwikkeling.”