2 Mei 2017 //
Bedrijven nog nooit zo slecht voorbereid op risico’s
Tweejaarlijkse enquête toont aan dat naast economische, demografische en geopolitieke factoren ook de technologische vooruitgang een nieuwe realiteit creëert voor bedrijven in heel de wereld.

Het mondiale bedrijfsleven is sinds 2007 niet eerder zo slecht voorbereid op risico’s als nu. Amper een kwart van de bedrijven (27%) heeft de belangrijkste bedreigingen voor de bedrijfsvoering onder controle. Dat is het laagste percentage sinds de start van de Global Risk Management Survey van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon. Economische, demografische en geopolitieke ontwikkelingen, samen met snelle technologische vooruitgang creëren een nieuwe werkelijkheid met ongekende volatiliteit en onzekerheid.
Reputatie- en merkschade vormt nog steeds het grootste risico voor veel bedrijven. Die schade wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door defecte producten, frauduleuze praktijken of corruptie bij een onderneming. Toch hebben de sociale media de impact van die bedreigingen op een bedrijf versterkt, waardoor ook hun kwetsbaarheid is toegenomen. Daarbij komt dat de volatiliteit van risico’s die traditioneel onverzekerbaar zijn toeneemt, waardoor het moeilijker wordt voor bedrijven om zich erop voor te bereiden of de impact ervan te beperken.
Cybercriminaliteit is dit jaar sterk gestegen, van de 9e naar de 5e plaats op de risicolijst. Het maakt nu volop deel uit van de lange reeks meer traditionele oorzaken die tot kostelijke bedrijfsonderbrekingen kunnen leiden. Cybercriminialiteit is inmiddels zelfs de belangrijkste bekommernis van Noord-Amerikaanse bedrijven, omdat het aantal cyberincidenten blijft toenemen en de responsplannen bij incidenten complexer worden. Dat komt door de strengere regelgeving en bekendmakingsverplichtingen. Die trend naar verplichte openbaarmaking van informatie wordt ook internationaal vastgesteld, bijvoorbeeld met de nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens die in 2018 van kracht wordt in de Europese Unie. Cybercriminaliteit zal mede daardoor een belangrijke bekommernis blijven voor veel bedrijven.
De 10 belangrijkste risico’s zijn:
1. Reputatie-/merkschade
2. Economische vertraging/langzaam herstel
3. Toenemende concurrentie
4. Wijzigingen van de regelgeving/wetgeving
5. Cybercriminaliteit en – risico’s
6. Onvermogen om te innoveren/aan de behoeften van de klanten te voldoen
7. Onvermogen om de beste talenten aan te trekken of te behouden
8. Bedrijfsonderbreking
9. Politieke risico’s/onzekerheden
10. Wettelijke aansprakelijkheid