21 Juni 2017 //
Begroting 2017 toch op schema
Er blijkt dan toch geen 8 miljard nodig om de begroting op koers te houden

In afwachting van de bekendmaking van het rapport van het Monitoringcomité begin juli, heeft het Comité aan Minister van Begroting Sophie Wilmès vandaag een stand van zaken van de begrotingstoestand 2017 meegedeeld met daarbij ook een raming voor het jaar 2018. Op basis van de laatst ingezamelde cijfers kan een stijgende tendens worden vastgesteld aan de kant van de fiscale ontvangsten alsook een beheersing van de overheidsuitgaven. Als deze resultaten worden bevestigd, wordt de doelstelling van het niveau van het structureel tekort volgens het traject van het Stabiliteitsprogramma in 2017 gehaald zonder aanpassingen te moeten maken in het kader van een begrotingscontrole.