14 Maart 2018 //
Belgische begroting ontspoort
Het begrotingstekort is 1,4 miljard euro groter dan de regering had beloofd.

Dat moet blijken uit een rapport van het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt. De krant De Tijd kon dat rapport inkijken en meldt: "Daaruit blijkt dat de begroting is ontspoord.  Het structureel tekort - dat geen rekening houdt met de evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen - van de federale overheid is opgelopen tot 4,5 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan de regering zelf had geraamd eind vorig jaar bij de opmaak van de begroting."