15 Juni 2017 //
Belgische groei zeer robuust
In het eerste kwartaal van 2017 liet de Belgische economie een zeer robuuste groei optekenen van 0,6 % op kwartaalbasis.

De Nationale Bank van België verwacht dat de toekomstige groei blijft schommelen rond 0,4 % per kwartaal: hoewel de vertrouwensindicatoren zeer gunstig blijven, wijzen de kwantitatieve indicatoren op een meer gematigd verloop van de bedrijvigheid. Op jaarbasis zou de Belgische groei in 2017 dan ook 1,6 % bedragen; de twee volgende jaren zou de economie in ongeveer hetzelfde tempo groeien (1,6 % in 2018 en 1,5 % in 2019). Ten opzichte van de najaarsprognoses werd de groei licht opwaarts bijgesteld voor 2017. Voor 2018 en 2019 is hij ongewijzigd gebleven.

Bij de vraagcomponenten is het vooral de particuliere consumptie die, op middellange termijn, een steeds belangrijkere bijdrage zal leveren tot de groei. De huishoudens zouden zowel profijt moeten trekken van het herstel van de loongroei als van de maatregelen inzake belastingverlaging die werden goedgekeurd in het kader van de taxshift. Deze factoren zouden een positief effect uitoefenen op hun beschikbaar inkomen en dus op hun consumptieve bestedingen. De bedrijfsinvesteringen, die de afgelopen jaren vrij krachtig waren, zouden vertragen tot een tempo dat meer in overeenstemming is met de onderliggende determinanten, tegen de achtergrond van nog steeds uiterst gunstige financieringsvoorwaarden. De bijdrage van de overheidsuitgaven tot de groei zou daarentegen zeer gering blijven.