23 Oktober 2017 //
BTW op vastgoedverhuur komt er niet
De federale regering voert het optioneel stelsel btw op verhuur van onroerende goederen dan toch niet in. “Een gemiste kans voor vastgoedsector”, aldus KPMG-experts.

Dit weekend is de federale regering teruggekomen op een beslissing uit het Zomerakkoord. Om de competitiviteit van de Belgische vastgoedsector te verbeteren, zou vanaf 1 januari 2018 een optioneel stelsel worden ingevoerd om ook de verhuur van onroerende goederen aan btw te onderwerpen.

Tot op vandaag is de verhuur van onroerende goederen zoals bedrijfspanden in principe vrijgesteld van btw. Daardoor is voor de verhuurder de btw op de oprichting, de verbouwing en de renovatie niet aftrekbaar. Dit resulteert in hogere huurprijzen. Veerle Coussée, vastgoedexpert bij KPMG in België: “De verhuurder neemt deze btw-kosten vandaag mee in rekening, maar zal die kosten doorrekenen aan de huurder, met als gevolg dat de huurprijzen in België hoog zijn. Als de verhuurder de btw volledig kan aftrekken, dan hoeft hij die niet meer door te rekenen en dan betaalt de huurder een lagere prijs.”

De huidige regeling voorziet niet alleen in een aanzienlijke kost voor de huurder, maar levert tevens een belangrijk competitief nadeel op voor Belgische vastgoedspelers, omdat onze buurlanden wél voorzien in een btw-heffing op de verhuur waardoor de opgelopen btw over de aankoop- en renovatiekosten in hoofde van de verhuurder wél aftrekbaar is.