27 Oktober 2017 //
DBI-aftrek van 95% naar 100%
Door een volledige deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden wordt België weer aantrekkelijk als holdingland.

In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het “zomerakkoord”), bestaat het voornemen om de deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden (‘DBI-aftrek’) te verhogen van 95% naar 100%. Hierdoor zouden dividenden die een Belgische (moeder)vennootschap ontvangt van dochtervennootschappen volledig vrijgesteld kunnen worden, wat de aantrekkelijkheid van België als holdingland ten goede moet komen.
De volledige vrijstelling wordt in principe van toepassing vanaf aanslagjaar 2019.
Bron: Tiberghien