24 Januari 2018 //
De boekhouding krijgt een score
Robotic cloud-boekhoudpakket Yuki introduceert als eerste kwaliteitsmonitor

Vanaf vandaag krijgt elke boekhouding in Yuki een score op tien punten. Zo weten boekhouders en ondernemers welke onderdelen van de boekhouding ontbreken of extra aandacht nodig hebben. Yuki gelooft dat dit de kwaliteit van de boekhouding en de voordelen van het real-time zicht op de business sterk zal verbeteren.
Yuki zou daarmee de eerste boekhoudtoepassing zijn die een score geeft aan de kwaliteit van de boekhouding. De kwaliteitsmonitor van Yuki baseert zich op een honderdtal verschillende elementen.

Zijn alle afschriften bij de bank opgehaald? Ontbreken er aankoop- of verkoopfacturen? Zijn er dubbele facturen? Zijn alle betalingen en ontvangsten in de administratie gekoppeld? Zijn er klanten en leveranciers die extra aandacht nodig hebben? Zijn alle btw-aangiften verstuurd? Zijn alle activa bijgewerkt en zijn de afschrijvingen geboekt?
Boekhouders en ondernemers worden met veel uitdagingen geconfronteerd. Gerobotiseerd cloud-boekhouden vereenvoudigt veel taken, maar boekhouders en ondernemers moeten ook samen aan een goede boekhouding werken om zo een goed zicht op de stand van zaken te hebben. Dit laat hen toe slimme beslissingen te nemen en zich zo meer te kunnen richten op de accountancytaken.

De kwaliteitsmonitor wordt toegevoegd aan de Yuki-software die zo een echte robotic assistant wordt. Ze controleert de administratie op inconsistenties, afwijkingen en onvolkomenheden. “Het is zeker niet de bedoeling dat ondernemers de kwaliteitsmonitor als drukkingsmiddel tegen hun boekhouder gaan gebruiken. Integendeel, een goede, gezonde boekhouding is de verantwoordelijkheid van zowel de ondernemer als de boekhouder. De ondernemer moet bijvoorbeeld de juiste documenten aanleveren zodat deze verwerkt kunnen worden”, weet Ellen Sano, managing director van Yuki België.