Verschenen in het magazine van November 2017
1 November 2017 //
Patrick Verhoest
De CFO als storyteller
Dieselmotoren krijgen het moeilijk in de toekomst. Audi leverde ons een A3 Sportback op CNG (compressed natural gas, of aardgas onder druk) om naar Realdolmen te rijden. CFO Paul De Schrijver van Realdolmen testte de wagen.

Rust en comfort

Paul De Schrijver verwacht van een wagen rust en comfort. De A3 op CNG valt hem op alle vlakken mee. “Ik rijd tijdelijk met een Audi Q5 omdat mijn BMW X5 recent gestolen is. De Audi Q5 is een wagen die – net als deze Sportback A3 – heel rustig en comfortabel rijdt en dat heb ik graag. Ik vertrek namelijk elke morgen van Gent naar Huizingen, Kontich, Bergen of Luxemburg. Ik doe dan alle niet-dringende telefoons. Ook ’s avonds wil ik hetzelfde comfort. Ik luister dan naar conferenties op cd of naar rustige muziek. Ik wil thuis uitstappen als een onthaast man. Daarom zal ik wellicht de Q5 behouden. Het is bovendien een van de weinige compacte wagens waar de harp van mijn dochter in past.”

 

Groene vloot

De CFO van Realdolmen is ook om professionele redenen geïnteresseerd in de Audi op CNG aangezien de bedrijfsvloot onder zijn hoede valt: “Onze vloot telt 1.100 wagens. Die worden bestuurd door consultants die dagelijks klanten bezoeken en de wagen echt nodig hebben. We kunnen dus moeilijk alternatieven ontwikkelen voor de wagen. Wel mikken we op een zo groen mogelijke vloot. CNG wordt nu ook bij ons ingevoerd. Ook volgden al onze medewerkers een cursus defensief rijden. Daardoor gebruiken we vandaag liefst tien procent minder brandstof. De medewerkers krijgen informatie over hun rijgedrag en verbruik en we merken dat ze daar heel goed mee omgaan. Niet-agressief rijgedrag heeft ook zijn gevolgen voor de schadestatistieken.”

 

Mee aan het stuur

Paul De Schrijver heeft ook een operationele rol in het bedrijf. “Het is vandaag belangrijk dat CFO’s in de business zijn opgegroeid of er minstens feeling mee hebben. Dat geeft je een realistische kijk en biedt je de mogelijkheid om vlot samen te werken met alle geledingen van het bedrijf. Het maakt je geloofwaardiger in je feedback en je stuurt beter. Je ziet de realiteit achter je cijfers helderder. Dat past volledig in de nieuwe rol van de CFO.”

 

Holistische rol

De CFO ziet zijn rol als holistisch. “We moeten vooruitziend zijn, gefocust op de strategie en het operationele. Het is belangrijk dat ik begrijp waar het bedrijf naartoe gaat. Het beeld van de gatekeeper met een rekenmachine in plaats van een hart is achterhaald. Ik kijk naar alle aspecten van het bedrijf en kom vaak in contact met onze stakeholders. We moeten ook storytellers zijn: communiceren over de richting waarin we de onderneming sturen, helder maken waar we als bedrijf mee bezig zijn. Dit is noodzakelijke informatie voor de interne teams én voor de klanten. Als je uitleg geeft aan je klant, creëer je respect, begrip en appreciatie voor je verbeterwerk. Je krijgt ook veel input. Dat is nodig als je de klant centraal wil stellen. Hetzelfde geldt ten opzichte van aandeelhouders.  Zeker in een beursgenoteerd bedrijf is dit van groot belang. Ik moet als CFO zowel het grotere verhaal als de driemaandelijkse evoluties kunnen duiden. De referentieaandeelhouders volgen dit via hun aanwezigheid in de raad van bestuur. De andere 75 procent (de zgn. free float) moet je eveneens bereiken. Investors relations is een essentieel onderdeel van de job.”

 

Geen silo’s

De voorbije twee jaar werkte de CFO en zijn team mee aan de reorganisatie en de rebranding van Realdolmen. “We wilden een vernieuwde cultuur en waarden. Dat had voor ons veel gevolgen. De managementrapportering en KPI-sturing werden aangepast. Als je samenwerking en flexibiliteit promoot en geen silo’s in je organisatie wenst, moet de rapportering dat uitdragen. Je dient eveneens het nieuwe HR-beleid rond verloningsstructuren en objectieven mee te ondersteunen.”

 

Paradigmashift

Realdolmen werkte aan een volledig nieuwe organisatie. “Wij zijn ICT-integrator en outsourcer. Onze klanten zijn grotere lokale spelers. ICT, vroeger een kostenpost, is vandaag onderdeel van een bedrijfsmodel dat geld moet opleveren. Het gaat om een paradigmashift en wij moeten onze klanten daarin steunen. In een wereld met een zwaar tekort aan ICT’ers wensten we ook de werknemer centraal te stellen. De transformatie verliep rond assen: offering, organisatie & processen, waarden en gedragingen. We wensten geen marginale verbeteringen aan te brengen, maar een grondige dynamisering te bewerkstelligen. Dat is niet gemakkelijk. Ondertussen zijn we in ons opzet geslaagd. De mens staat meer dan ooit centraal bij Realdolmen.”

 

AUDI A3 G-tron

 

Audi A3 Sportback G-Tron, CNG, 110 KW, 6V

 

Bereik:                                       400 km op CNG en 900 km op benzine

Prijs basisversie:                        26.350 euro

Uitstoot:                                     92 g CO2 / km (geen fijn stof)

Verbruik:                                    3,4 l /100 km

TCO:                                         407,74 euro / maand

VAA:                                          106,66 euro / maand

 

 

Cash for Car

 

Wie vandaag een bedrijfswagen heeft, kan die vanaf volgend jaar inruilen voor cash. De regering heeft daarover een akkoord bereikt. Michel Willems van Mobilitas maakte voor ons de berekening voor de Audi A3.

 

Hij vertrok van een model van 27.500 euro met een jaarlijks belastbaar voordeel van alle aard van 1.280 euro. Het jaarlijks mobiliteitsbudget ‘cash for car’ bedraagt voor een werknemer zonder eigen bijdrage en met aangeboden tankkaart:

(cataloguswaarde van de auto x 6/7) /5) x 120% = (27.500 euro x (6/7)/5) x 120% = 5.657,14 euro of 471,43 euro per maand.

 

Deze berekening is gebaseerd op het voorstel van de ministerraad begin juli 2017. Vooraleer de wettekst wordt gestemd, komen er mogelijk nog aanpassingen aan de formule.