11 April 2017 //
De donkere kant van transparantie
Managers moeten slimmer omgaan met de manier waarop ze informatie delen of voor zich houden om wel de voordelen van een grotere transparantie te verkrijgen en tegelijk de nadelen ervan beperken.

In een rapport wijst consultantkantoor McKinsey op de eenvoud van de moderne organisaties om gegevens te capteren en te delen met alle medewerkers. Het nadeel daarvan is dat die mensen dan kunnen bezwijken onder de te grote hoeveelheid aan data. Ze worden zo betrokken in discussies waarbij beslissingen van het management in vraag blijven worden gesteld wat uitmondt in eindeloze discussies. Het kan ook de creativiteit en het initiatief intomen omdat medewerkers zich geremd voelen door de zichtbaarheid van al hun acties. Er ontstaat ook een accountability gap wanneer medewerkers informatie in handen krijgen en er niet zorgvuldig mee omgaan.
Slimme managers moeten daarom leren wanneer ze moeten informatie delen of bij zich houden. Ze moeten ook beslissen om zich niet bezig te houden met alle details van een project en zich meer afzijdig houden. Transparantie is cruciaal, maar het heeft een donkere zijde en managers moeten zich focussen om dit juist te krijgen.