5 Maart 2018 //
Geert Degrande
De klik komt voor de cijfers
De Gentse drukkerijgroep Graphius zette midden februari een nieuwe stap in haar consolidatiestrategie door de overname van de Franse drukkerij PPO Graphic. Het financieel departement staat nu voor de uitdaging om de complexe structuur met dertien drukkerijen en annexe vennootschappen te vereenvoudigen.

 

 

 

“Het was onze eerste buitenlandse overname”, geeft CFO Philippe Geers aan. Samen met zijn broer en CEO Denis zet hij bij Graphius de strategische lijnen uit.

“De snelle technologische omwentelingen deden bij veel familiale drukkerijen de vraag rijzen of ze verder wilden investeren of integendeel hun zaak wilden overlaten. Op basis van dat gegeven en van onze ambitie om te groeien, zijn wij het overnamepad opgetrokken en zo is onze groep geleidelijk aan uitgebreid. Momenteel varen dertien drukkerijen onder de Graphius-vlag.” 

 

Financiering

 

De opeenvolgende overnames vergden flinke investeringen. “We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om die te financieren met eigen middelen, maar we hebben ook extern kapitaal moeten ophalen bij de banken”, zegt Philippe Geers. “Elke overname is ook anders. Soms hebben we het handelsfonds overgenomen, soms de aandelen van de vennootschap. Ik wil wel benadrukken dat we niet over één nacht ijs gaan. We kijken altijd eerst naar de cultuur van het bedrijf en de visie van de zaakvoerders.  De cijfers gaan we alleen bekijken als we absoluut zeker zijn dat er een echte klik is. De voorbereidende gesprekken duren één à twee jaar. We hebben ook altijd de intentie om de betrokken ondernemers nog een tijd te laten meedraaien, om vooral voor de klanten duidelijk te maken dat er niets verandert.” 

Bij overnames is vaak te horen dat de overnemers achteraf toch niet de verhoopte synergieën en de daaruit voortvloeiende financiële voordelen hebben kunnen realiseren, maar daar is bij Graphius nog geen sprake van geweest. “Precies door onze strategie om echt alleen maar bedrijven over te nemen die erg goed aansluiten bij onze visie hebben we op dat vlak nog geen problemen ondervonden”, aldusPhilippe Geers.  

 

Uitdagingen

 

De financiële afdeling van Graphius, die uit vier mensen bestaat, heeft de afgelopen jaren dan ook heel hard gewerkt en is volgens Geers nu echt wel aan versterking toe, want na de Franse overname is Graphius met 370 medewerkers goed voor een geconsolideerde omzet van 76 miljoen euro. “De grootste uitdaging van dit jaar is een fusie van de verschillende vennootschappen die aan de drukkerijen gekoppeld zijn. We willen ze nu onderbrengen bij Graphius Gent of Graphius Brussel. Een vereenvoudiging dringt zich op en de centralisering kan ook voor kostenbesparingen zorgen. Elke vennootschap heeft nu immers nog een eigen boekhoudsysteem en die verschillende systemen willen we nu allemaal integreren in ons ERP-pakket.”