Verschenen in het magazine van April 2018
1 April 2018 //
Geert Degrande
De klik komt voor de cijfers
Met de overname van de Franse drukkerij PPO Graphic zette de Gentse drukkerijgroep Graphius midden februari een nieuwe stap in haar consolidatiestrategie. Het financieel departement staat voor de opdracht de complexe structuur te vereenvoudigen.


 

Dertien drukkerijen

“Het was onze eerste buitenlandse overname”, geeft CFO Philippe Geers aan. Samen met zijn broer en CEO Denis Geers zet hij bij Graphius de strategische lijnen uit.

“De snelle technologische omwentelingen deden bij veel familiale drukkerijen de vraag rijzen of ze verder wilden investeren of integendeel hun zaak wilden overlaten. Op basis van dat gegeven en onze ambitie om te groeien, zijn wij het overnamepad opgetrokken en is onze groep geleidelijk uitgebreid. Momenteel varen dertien drukkerijen onder de Graphius-vlag.” 

 

Met eigen middelen

De opeenvolgende overnames vergden flinke investeringen. “We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om die te financieren met eigen middelen, maar we hebben ook extern kapitaal moeten ophalen bij de banken”, zegt Philippe Geers. “Elke overname is anders. Soms hebben we het handelsfonds overgenomen, soms de aandelen van de vennootschap. Ik wil benadrukken dat we niet over één nacht ijs gaan. We kijken altijd eerst naar de cultuur van het bedrijf en de visie van de zaakvoerders. De cijfers gaan we alleen bekijken als we absoluut zeker zijn dat er een echte klik is. De voorbereidende gesprekken duren een à twee jaar. We hebben altijd de intentie om de betrokken ondernemers nog een tijd te laten meedraaien om vooral voor de klanten duidelijk te maken dat er niets verandert.” 

 

Aansluiten bij visie

Bij overnames realiseren de overnemers achteraf vaak niet de verhoopte synergieën en de daaruit voortvloeiende financiële voordelen. Daar is bij Graphius nog geen sprake van geweest. “Precies door onze strategie om alleen maar bedrijven over te nemen die erg goed aansluiten bij onze visie hebben we op dat vlak nog geen problemen ondervonden”, zegt Philippe Geers.  

 

Systemen integreren

De financiële afdeling van Graphius, die uit vier medewerkers bestaat, heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt en is volgens Philippe Geers echt aan versterking toe. Na de Franse overname is Graphius met 370 medewerkers goed voor een geconsolideerde omzet van 76 miljoen euro. “De grootste uitdaging dit jaar is een fusie van de verschillende vennootschappen die aan de drukkerijen gekoppeld zijn. We willen ze nu onderbrengen bij Graphius Gent of Graphius Brussel. Een vereenvoudiging dringt zich op. De centralisering kan ook voor kostenbesparingen zorgen. Elke vennootschap heeft nu nog een eigen boekhoudsysteem. Die verschillende systemen willen we allemaal integreren in ons ERP-pakket.”