28 Juni 2016 //
JC
Deloitte België zet sterk in op groei
Piet Vandendriessche, de nieuwe CEO van Deloitte België, ziet vandaag drie grote trends op de markt: behoefte aan zekerheid, een actief veld voor fusies & overnames en transformatieprocessen richting digitalisering.

Bij zijn aantreden schetste Piet Vandendriessche drie trends. Ten eerste ziet de nieuwe CEO wereldwijd meer behoefte aan zekerheid en aan een beter beheer van risico’s: "cyberrisico’s, maar ook de risico’s om niet te voldoen aan de immer complexere, meer gefragmenteerde regelgeving."

 

Daarnaast ziet Deloitte ook toenemende activiteit op de markt van fusies en overnames. "Bedrijven en private equity investeerders zijn op zoek naar investeringen die duurzame groei ondersteunen, want er is cash beschikbaar.”


Als derde trend stelt Deloitte vast dat bedrijven door veranderingsprocessen gaan om relevant te blijven in een wereld die steeds technologischer en digitaler wordt. Daarbij hebben ze nood aan advies uit verschillende domeinen zoals ‘cloud solutions’ en ‘data analytics’. Vandendriessche: “We zien die trend ook in onze cijfers van 2016: onze afdeling Consulting groeide met 25%.”

 

Voor de iegen winkel gaat Vandendriessche uit van organische groei, aangevuld met acquisities. Hij verwacht zeker een verdere groei van de 'adviespoot'. Daarnaast neemt ook het belang van internationalisering toe: meer en meer wordt er binnen Deloitte over de nationale grenzen heen samengewerkt. "Belgische medewerkers zijn daarbij zeer gegeerd op de internationale markt.” Deloitte wil zich daarnaast focussen op familiebedrijven met hoofdkwartieren in België.

 

Op vlak van acquisities wil Vandendriessche de bestaande dienstverlening versterken in strategische niches. Hij verwijst naar o.a. de digitale financiële administratie van Orbit, de innovatieve leeroplossingen van Vision en de ‘data analytics’ van Numius.”

 

Voor die groei zal het personeelsbestand tussen nu en 2020 met 20% uitbreiden, van de huidige 3200 medewerkers naar 4000 medewerkers.

 

Ook intern wil Deloitte zijn mensen laten groeien. “Ik wil werken aan nog meer diversiteit, en een omgeving creëren waarin mensen zich goed voelen en zich kunnen ontwikkelen. We hebben heel wat projecten lopen die het welzijn op het werk stimuleren.”

 

Om die groei mogelijk te maken, beseft Deloitte ook dat het zijn maatschappelijke rol moet opnemen. Tewerkstelling en ondernemerschap zijn domeinen waarop de organisatie zich wil toeleggen. “We proberen onze maatschappelijke rol zoveel mogelijk te integreren in onze dagelijkse werking via de Deloitte Foundation. Het is iets van het héle bedrijf, van alle medewerkers.”

 

De locatie van het nieuwe hoofdkwartier, Gateway, moet volgens Vandendriessche ook in die optiek worden gezien. “Door de centrale ligging aan de luchthaven kunnen we onze claim als internationale hub waarmaken. Bovendien bieden we op vlak van mobiliteit combinatiemodellen aan.”

 

Piet Vandendriessche volgt Rik Vanpeteghem op, die na 8 jaar CEO-schap een nieuwe rol zal opnemen binnen Deloitte als regionaal Managing Director EMEA en als lid van het wereldwijde Executive Committee.