13 Juli 2018 //
Economische beroepen bundelen krachten
Ministers Kris Peeters en Denis Ducarme kondigen de oprichting aan van IBA: resultaat van de fusie tussen IAB en BIBF

Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten en minister Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie kondigden de oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA) aan. Het is het resultaat van de fusiegesprekken tussen het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) en het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten). Het project beoogt een kwaliteitsverhoging en de beroepsbeoefenaars van de toekomst zullen nog beter opgeleid worden zodat ze optimaal kunnen tegemoetkomen aan de noden van ondernemingen en de oprukkende digitalisering.
Verwacht wordt dat de fusie van het IAB en het BIBF van kracht zal worden in het voorjaar 2019. Hierdoor wordt een organisatie gevormd die samen ruim 15.000 leden (natuurlijke personen) telt waarvan 3000 stagiairs.