Verschenen in het magazine van Juni 2018
11 Juli 2018 //
Een mini-CFO voor elk directielid
elke maand legt FDmagazine een reeks vragen voor aan een CFO die ‘nieuw’ is in zijn of haar bedrijf. Deze maand is Davy Vreys aan de beurt. Hij is CFO van Brussels airport Company, verantwoordelijk voor boekhouding, taks, businesscontrolling, corporate fi nance, thesaurie en inkoop.

Wat trekt je aan in dit bedrijf?

De luchthaven van Brussel is een stad op zich. De luchtvaart is een dynamische sector, die me interesseert en intrigeert. Het spectrum waarin je er als CFO werkt, is erg breed. Naast het luchthavenverkeer waaruit we als bedrijf inkomsten halen, is er het promotionele aspect: de winkels op de luchthaven. Ook online staan de ontwikkelingen niet stil. Tot slot is er het vastgoedverhaal, het opzetten en exploiteren van kantoorgebouwen op onze terreinen rond de luchthaven.

 

Verder klikte het met de CEO en de leden van de raad van bestuur. Ik zet graag mee mijn schouders onder het strategisch plan ‘Visie 2040’ voor de luchthaven, dat tegen 2040 onder meer de creatie van zestigduizend bijkomende jobs inhoudt.

 

Is er een groot verschil met de bedrijven waar je tot nu werkte?

Brussels Airport is een bedrijf dat iedereen kent, het staat altijd in de schijnwerpers en iedereen heeft er een mening over. Het is inzake sturing anders dan een beursgenoteerd bedrijf, dat vooral op korte termijn werkt. Gezien onze specifieke infrastructuur houden wij meer de lange termijn voor ogen.

 

Wat is je belangrijkste opdracht als CFO?

Mijn taak is de overgang te begeleiden van finance als rapporteringsorgaan naar een sturend geheel. Finance moet de strategische partner van de CEO en de rest van het directieteam worden. Natuurlijk blijft de gatekeeperfunctie belangrijk, maar doel is die functie in de interne controlemechanismen te integreren. We evolueren naar businesscontrolling en zelfs businesspartnering, waarbij we onze data omzetten naar strategische stuurinformatie. Dit kan alleen als alle basisprocessen in P2P (procure to pay), O2C (order to cash), R2R (record to report) perfect lopen. We hebben al stappen gezet om deze processen te optimaliseren en te digitaliseren. Te veel werkzaamheden gebeuren nu nog manueel.

 

Wat heb je tijdens je eerste honderd dagen gerealiseerd?

Ik maakte inzichtelijk welke financiële processen we dienden aan te pakken en definieerde potentiële optimalisaties in onze interne controlemechanismen. Wat corporate finance en thesaurie betreft, trachtte ik bij de ratingbureaus een betere beoordeling te krijgen. We konden aantonen dat we na de aanslagen van 2016 opnieuw op ons groeipad zitten. Fitch heeft ons van BBB naar BBB+ verhoogd naar aanleiding van onze presentatie aan hen eind maart. Verder bekijken we nieuwe vormen van financiering voor de toekomst en definiëren we potentiële groeigebieden voor de luchthaven. Binnen inkoop maakte ik een aanvang met het opzetten van nieuwe technieken, met name prestatie-inkoop of best value procurement (zie kader). Last but not least leerde ik het team kennen. Ik maakte een plan om met dit team concreet de stap te zetten van de registrerende functie naar de meer interpreterende functie. Een aantal leden in mijn team evolueren op deze manier naar ‘mini-CFO’s’.

 

Wat is de rol van een mini-CFO?

Een mini-CFO staat een directielid bij, een beetje zoals ik fungeer als raadgever van de CEO. Doel is om per afdeling een businesscontroller aan een directielid te ‘koppelen’. Zo krijgen onze directieleden een soort persoonlijke CFO ter beschikking, die specifieke financiële vragen beantwoordt en de cijfers gericht interpreteert. De duo’s sturen de strategie van die bepaalde afdeling. Een achttal controllers zet op deze manier straks de stap naar een partnerfunctie, met de directeur van HR, Operations, Real Estate, Legal... Naast deze verticale link, krijgen een aantal controllers als mini-CFO de verantwoordelijkheid over een domein, zoals inkomsten, verkoop ... Zo creëren we in onze nieuwe controledienst een matrixstructuur die ons toelaat over de afdelingen heen te werken. Dit systeem is volop in wording. Bij mijn vorige werkgever ISS tekende ik een soortgelijke structuur uit en merkte ik dat die erg goed werkt.

 

Welke ontwikkeling in de financiële wereld stemt je optimistisch?

Er is voldoende cash om nieuwe activiteiten te ontplooien en te laten financieren. Dit is goed voor bestaande ondernemingen én voor start-ups. Het zijn die laatste die bestaande ondernemingen scherp houden en verbeteren.

 

Welke ontwikkeling in de financiële wereld baart je het meeste zorgen?

Macro-economische factoren, zoals de internationale politieke strijd tussen bepaalde grootmachten: je hebt er geen invloed op, maar ze hebben wel hun weerslag op de economie en de financiële markten.