23 Oktober 2018 //
Engelse fintechs komen naar België
Reinout Temmerman van de Nationale Bank van België kondigde aan dat zeer mature Engelse fintechbedrijven zich hier komen vestigen.

Tijdens zijn interventie op de Fintech Belgium Summit: Beyond the Hype sprak Reinout Temmerman, prudential supervision-oversight analyst bij de Nationale Bank van België over de komst van de Engelse fintechbedrijven die zich willen vestigen in ons land. Daarbij zou er al één licentie zijn uitgereikt en er een vijftal aanvragen op zijn tafel liggen. Hij wees op de kwaliteit van die aanvraagdossiers. “Het zijn voornamelijk heel mature bedrijven die in hun land al een vergunningsdossier hebben doorlopen en die het klappen van de zweep kennen.”
Dat zou in contrast staan met een aantal aanvragen van Belgische start-ups. In zijn bijdrage verwees Reinout Temmerman naar heel wat voorbeelden waarbij aanvragen onzorgvuldig en slecht voorbereid werden ingediend. Dat vertraagt de goedkeuring van de aanvraag. Hij liet uitschijnen dat de Engelse fintechs sneller gaan en de Belgische fintechs dus voorbijsteken.
Reinout Temmerman legde ook de nadruk op het belang van een voorafgaand gesprek om de aanvraag voor te bereiden. De NBB en het FSMA hebben samen een gemeenschappelijk FinTech Contactpunt opgezet om de aanvragen van bij het begin te kunnen sturen. Ook Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank, kwam in zijn presentatie nog eens terug op die problematiek en kloeg over een gebrek aan anticiperende contacten vanwege de fintechs.