12 Maart 2018 //
Fiscus focust op verrekenprijzen
De cel Verrekenprijzen van de fiscus zal haar personeelsbestand uitbreiden van 25 naar 45 mensen.

"Ik weet zeker dat die controles snel heel wat intensiever zullen worden", zegt Leslie Van den Branden, belastingconsulent en partner DWVA, onderdeel van Grant Thornton. "De cel Verrekenprijzen van de fiscus zal haar personeelsbestand uitbreiden van 25 naar 45 medewerkers. Ook de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) laat al weten dat ze de focus zal leggen op transfer pricing. Binnen de FOD Financiën zullen niet minder dan tweehonderd medewerkers een opleiding over het thema volgen. Ik ben ervan overtuigd dat de controleurs in de eerste fase zullen zorgen dat ze van alle betrokken bedrijven informatie ontvangen via de standaardformulieren. Dat zal de basis vormen van analyses naar afwijkingen op het vlak van transfer pricing. Net zoals de gewone controles zal de fiscus business intelligence-oplossingen gebruiken om te zoeken naar geschikte doelwitten."

Dit citaat maakt deel uit van een artikel over transfer pricing in de volgende uitgave van FDmagazine.