7 September 2016 //
Geert Degrande
Frank Geelen (CFO ISS): “Gebrek aan marsrichting rond taxshift blijft storend voor bedrijven"
Aankondigingen, regionale verschillende snelheid in omzetting en nieuwe proefballonnetjes over de taxshift vormen een veelvoud van pistes om volgen. Frank Geelen, CFO van het facility managementbedrijf ISS, stoort zich aan een gebrek aan standvastigheid.

“Welke richting het uiteindelijk ook uit gaat”, zegt Frank Geelen, “de impact van een uniforme taxshift vertaalt zich anders in het beleid van de diverse sectoren in België. Dat lijkt mij veel te weinig doorgedrongen bij de beleidsmakers.” Zij beseffen volgens hem onvoldoende dat one size fits all niet meer van deze tijd is.

 

De plannen over de verlaging van de vennootschapsbelasting worden dezer dagen druk besproken. Het lijkt vanzelfsprekend dat bedrijven die plannen met open armen zullen ontvangen. Frank Geelen blijft evenwel voorzichtig en waakzaam. “Ten eerste”, zegt hij, “is er nog altijd niets beslist. Het blijft zoeken en tasten, vooruit- en achteruitgaan, stijgen en dalen. Dan kan je als bedrijf wel proberen om zo proactief mogelijk te zijn in budgetten of forecasts, maar onzekerheid en onstabiliteit zijn nooit goed.”

 

Voorts is Geelen beducht voor een broekzak-vestzakoperatie en zeker voor regionale verschillen. “Als in ruil voor de belastingverlaging bijvoorbeeld wordt gerommeld aan het leasing-carpark of aan subsidies voor de tewerkstelling van laaggeschoolden, of als daardoor zelfs straks regionale verschillen opduiken in ondersteunende maatregelen, wat voor ons bedrijf erg belangrijk is, dan ben je verder van huis.”

 

Tot slot benadrukt de CFO van ISS dat de taxshift in elk bedrijf op meerdere plaatsen in de financiële parameters zijn weerslag zal hebben. “Als je als CFO daarop niet kan sturen, omwille van onzekerheid, vergt het enorm veel energie  om telkens bij te sturen en alles weer te verklaren aan de stakeholders. Voor mij voelt het aan alsof onze beleidsmakers dat nog te weinig beseffen.” Met andere woorden: hoe aantrekkelijk de verlaging van de vennootschapsbelasting op het eerste gezicht ook lijkt, het kan voor veel bedrijven én voor de overheid zelf een mes zijn dat aan twee kanten snijdt.