7 December 2017 //
Geert Degrande 
Ghelamco: "Ons hoofddevies is transparantie"
Philippe Pannier (CFO Ghelamco) : “CFO moet af en toe de puntjes op de i zetten”

Eén van de onderschatte taken van de CFO bestaat er in om met duidelijke antwoorden te komen als in de pers verkeerde informatie over de cijfers van een bedrijf verschijnt. Zo verslikte Philippe Pannier, CFO van Ghelamco, zich in zijn koffie bij het doornemen van het sportkatern van een krant toen hij het artikel over zijn groep zag dat werd gepubliceerd naar aanleiding van de mogelijke betrokkenheid van CEO Paul Gheysens bij de overname van Anderlecht. “Er stonden manifeste onwaarheden in”, zegt hij. “Het artikel spreekt van 1 miljard euro schulden. De waarheid is echter dat Ghelamco op 31 december 2016 voor 1,9 miljard euro activa beheerde en daarmee de vierde grootste Belgische vastgoedgroep is. Deze activa werden voor 55% beleend, een percentage dat gangbaar is bij alle vastgoedgroepen. De kritiek op het “kluwen” van 179 ondernemingen, op het feit dat er activiteiten zijn in Cyprus en op de holdingstructuur is volkomen onterecht. Ghelamco opteert er juist voor om elk vastgoedproject en elke activiteit in een aparte vennootschap onder te brengen om zo de transparantie te verhogen en risico’s op besmetting uit te sluiten.” Dat de Oost-Europese activiteiten vanuit Cyprus worden beheerd, is volgens Philippe Pannier niet anders dan bij andere vastgoedgroepen die in Oost-Europa actief zijn. “Onze holdingstructuur is absoluut geen off-shore constructie”, geeft Pannier nog aan. “Die structuur afdoen als een Paradise Paper-constructie slaat echt als een tang op een varken en is totaal misplaatst. Het is helaas niet de eerste keer dat media een amalgaam maken als toevallig iets anders erg in het nieuws is. Het artikel wil doen vermoeden dat er veel schimmigheid bestaat rond de Ghelamco-groep, maar het tegendeel is waar. Ons hoofddevies is net transparantie. Op de website worden alle belangrijke structuren, ontwikkelingen, risico’s steeds ten volle toegelicht. Ghelamco gaat zelfs verder en organiseert ieder jaar een live presentatie van haar cijfers met alle mogelijkheden voor vragenrondes door de stakeholders. Daarom zou ook duidelijk moeten zijn dat er met de in het artikel gehekelde vennootschap Peridot niets schimmigs is: het gaat om het financieel coördinatiecentrum van de groep. Ook hier wijkt de groep niet af van de structuren die door het gros van internationale consortia worden gebruikt. Het doel is simpel: alle cash poolen in één centrum die dan aan de investeringsvennootschappen de middelen aanreikt om haar investeringen te realiseren. Ook de oprichting van het Ghelamco European Property Fund laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het is bedoeld om projecten zoals de Warsaw Spire voor langere termijn in de portefeuille te houden en om in de toekomst mogelijkheden te openen voor het oprichten van een publiek fonds. En voorts is het een pertinente leugen dat de gronden waarop in Gent de Blue Towers zijn gebouwd gratis zouden zijn verkregen in ruil voor de bouw van het voetbalstadion in Gent. De zakelijke rechten op de omliggende gronden van het stadion werden door Ghelamco deels gekocht van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Gent. De gronden van de retail en de Blue Towers werden in volle eigendom gekocht van een private eigenaar.”