12 September 2018 //
Grant Thornton wil audit nationaliseren
In de discussie over het gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid van auditors stelt de Engelse vestiging van Grant Thornton nu voor om de selectie van de auditor niet meer over te laten aan de bedrijven, maar aan een nationaal auditbureau.

Dat moet ook een einde maken aan de oligopolie van de Big Four en de kansen voor de andere auditbureaus vergroten. Maar het pakt ook een resem zwaktes aan, zoals slechte auditkwaliteit en belangenconflicten. De onafhankelijke keuze moet dan zorgen voor een vertrouwensherstel en een vernieuwde integriteit. Volgens de krant Financial Times heeft Grant Thornton het voorstel gelanceerd bij de Engelse politieke partijen en verschillende overheidsinstanties, instituten en federaties. De krant schrijft dat de Big Four afwijzend reageren, maar dat onder andere het Institute of Chartered Accountants het idee wel genegen zou zijn.

Bron: FT