22 Mei 2016 //
Peter Ooms
Hoe reageert finance op het belang van immateriële activa?
De financiële afdeling zal moeten leren werken met gegevens die van andere afdelingen komen en steeds vaker betrekking hebben op thema’s die moeilijk in cijfers te vatten zijn. Voor de bedrijfstop zijn deze immateriële activa al lang belangrijker dan de financiële resultaten,

De top 3 van de belangrijkste activa die de waarde van een organisatie bepalen zijn klantentevredenheid, zakelijke processen en klantenrelaties. In de Top 10 komt als allerlaatste Plant & Equipment nog binnen, alle andere negen zijn ontastbaar.

 

“Voor een boekhouder, controller of revisor is het toch even slikken om te zien dat al die zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf, niet eens worden opgenomen in een balans. Alleen nummer 10 vindt daarin op het nippertje nog wel zijn weerslag. Uit een ander onderzoek van Deloitte blijkt dat de intangible assets de laatste jaren zeer snel aan belang hebben gewonnen en nu zelfs 85% van de beurswaarde van een bedrijf bepalen. Deze vaststellingen moet leiden tot een vernieuwde visie op de toekomst van het beroep,” zegt Peter Simons. van het Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). CIMA is de Britse federatie van managing accountants. Zijn organisatie voerde een grote enquête uit bij bedrijven verspreid over de hele wereld over hun strategische prioriteiten en de vereisten die dat met zich meebrengt voor het financieel departement.

 

Merken, klanten, proceskwaliteit…

In zijn presentatie op het Oracle evenement ‘The Data Driven CFO’ komt hij tot de conclusie dat de rol van de accountant niet meer beperkt kan blijven tot het rapporteren over de financiële weerslag van opbrengsten en kosten. Om een rol van betekenis te blijven spelen in de moderne bedrijfsvoering zal de accountant op een hoger niveau moeten spelen en zich aanpassen aan de zakelijke taal die gehanteerd wordt aan de top van organisaties. “Als we niet oppassen, worden de medewerkers van het financiële departement steeds meer aanzien als middeleeuwse scribenten die het Latijn blijven hanteren, terwijl alle anderen een andere taal bezigen. Financiële specialisten zullen dus moeten leren meespreken over marketing, klantentevredenheid, waarde van de merken, kwaliteit van processen, leveranciers, sociale media, big data enzovoort.”

 

CIMA wil dat zijn 103.000 leden ook in de toekomst een sleutelrol kunnen spelen bij het nemen van beslissingen. Daarom wil de organisatie ook precies weten wat die bedrijven verwachten van de accountants die ze nu én in de toekomst zullen aanwerven. Dat was de aanleiding voor de grote enquête. “Bedrijven willen accountants die hun financiële expertise beter inkaderen in de context van het hele bedrijf met de bedoeling om de resultaten van de organisatie als geheel te verbeteren,” zegt Peter Simons.

Waar dat vroeger veelal gebeurde op basis van financiële gegevens, komen daar nu tal van andere databronnen bij kijken. De klanten worden gezien als de grootste asset van het bedrijf en daar kan de financiële afdeling niet omheen. Er moet dan worden samengewerkt met de afdelingen die dergelijke data verzamelen en beheren, zoals sales en marketing.

 

Big Data

Daarnaast heeft de komst van big data een grote impact. Voor Peter Simons komt het erop aan om als financieel manager er zeker van te zijn dat alle beschikbare informatie ook is verzameld en die gegevens te valideren. “Ik sprak een verantwoordelijke van een lokale treinoperator in Londen en zijn bedrijf had een twitterteam geïnstalleerd om reacties van reizigers te capteren en op te volgen. Het is een eenvoudige manier om zeer snel te weten wat klanten denken van de geboden service. Het is de rol van de account om beslissingen te helpen onderbouwen. Net als een dokter de medische beeldvorming en de laboratoriumonderzoeken nodig heeft voor een diagnose, zo moet de accountant er voor zorgen dat de relevante informatie waarop men een beslissing kan bouwen, aanwezig is. Hij moet de vraag stellen: hebben we dat wel voldoende onderzocht?”

Van statistiek naar commercieel inzicht

 

Daar hoort ook een vorm van bescheidenheid bij. Financiële mensen zijn niet per se de beste statistici of ontwikkelaars van gesofisticeerde softwarecode. Dat moeten ze aan de data scientists overlaten. “Maar ze zijn het wel gewend om uit grote reeksen data de tendensen te distilleren en vooral te visualiseren. Met behulp van de juiste software, de ervaring en de objectieve houding kunnen de financiële mensen een statistische analyse omzetten in waardevolle commerciële inzichten,” zegt Peter Simons.

CIMA stelt vast dat de financiële afdeling nu al vaak een toonaangevende rol speelt bij de datastromen in het bedrijf. Het is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de financiële gegevens, maar ook wanneer het gaat om datakwaliteit en personeelskwesties zoals productiviteit, retentie en aanwerving is de afdeling er nauw bij betrokken. Het blijft een feit dat klanteninformatie en marketinginformatie in de eerste plaats door andere departementen worden verzameld en beheerd.

 

Informatie valideren

Finance moet dan de informatie valideren zodat de bedrijfstop daar mee verder kan. Peter Simons: “We kunnen die nieuwe rol samenvatten in drie sleutelwoorden: accounting, analyse, invloed. In het financiële departement zal de drang naar meer efficiëntie blijven toenemen. De informatie wordt zoals gezegd veel breder: het komt erop aan om inzichten te creëren waarmee een bedrijf ook impact krijgt op zijn resultaten. Als finance die invloed wil uitoefenen, moeten de mensen in de afdeling ook de skills hebben om dat doel te bereiken.”

IT-leverancier Oracle - organisator van het jaarlijkse Oracle CFO seminarie – wijst op een bijkomende complexiteit van dit proces. Franky Geldhof, Solutions Consultancy Director van Oracle Benelux: “We zien dat alle bedrijven de kosten voor hun informaticasystemen willen drukken en als leverancier hebben we ons daarop al lang voorbereid door cloud computing mogelijk te maken. Dat heeft intussen een zeer hoge vlucht genomen: op dit ogenblik verwerken we elke dag al 33 miljard transacties en 70 miljoen gebruikers per week. We zien daarbij het in de eerste plaats HR, marketing en sales departementen zijn die meer gebruik maken van de Saas technologie. Lange tijd hebben financieel directeurs en supply chain verantwoordelijken zich verzet tegen Saas , maar ook dat is nu veranderd en we zien al de eerste toepassingen.”

 

Wat denken Geert Peeter (CFO Metallo Group), Christophe Vandenbroucke (Senior Finance Director EMEA FP&A and Senior Finance Director Oracle Belgium & Luxembourg at Oracle) en Koen Janssens (cfo KPMG Belgium) ervan? En hoe zien ze dit in hun praktijk als CFO? Lees FDMagazine van juni.