14 Februari 2018 //
Geert Degrande
Hopen op synergie na fusie van tuincentra
Oh! Green opent eerste pilootwinkel in Aarschot na de fusie van de activiteiten van Oh! Green, Walter Van Gastel en Intratuin. Dat moet ook op de financiële afdeling leiden tot synergieën.

In de lente van 2017 kondigden de tuincentra Walter Van Gastel en sommige vestigingen van Intratuin, een fusie aan met hun Waalse sectorgenoot Oh! Green. De nieuwe groep staat onder de leiding van CEO Bob Douliez. Na de afgelopen maanden hard te hebben gewerkt aan alle aspecten van de integratie kondigt de nieuwe groep aan dat op 14 maart de eerste pilootwinkel van de nieuwe entiteit feestelijk de deuren opent in Aarschot. “We rekenen er natuurlijk op dat de fusie de omzet en de rendabiliteit zal verhogen”, zeggen Bob Douliez en CFO Kathleen Tafniez. “Maar we willen voorzichtig zijn. Het is nog te vroeg om te zeggen of de verwachte synergiën zich daadwerkelijk ook zullen manifesteren. ”
Door het samengaan van de drie entiteiten ontstaat een groep met 12 verkooppunten, 280 medewerkers en een omzet van om en bij de 70 miljoen euro. De aandelen zitten voor 2/5 bij de holding Pentahold, voor 2/5 bij doe-het-zelfketen Hubo (eigenaar van de vestigingen van Intratuin) en voor 1/5 bij de private equity-groep E-Capital. “Met Oh! Green waren we op zoek naar uitbreiding in Vlaanderen, terwijl Intratuin en Van Gastel uitbreiding zochten in Wallonië. Op die manier zijn we perfect complementair”, zegt Bob Douliez. “En ook qua assortiment vullen we elkaar perfect aan. De sterkte van Oh! Green lag vooral in het buitengebeuren, terwijl de speerpunten van Intratuin en Van Gastel respectievelijk de breedte van het assortiment en de bloemen waren. Door nu onder één koepel te werken versterken we het aanbod aan onze klanten.”
De financiële afdeling van de nieuwe groep bestaat uit een tiental medewerkers. “We leggen in eerste instantie de focus op de integratie van de verschillende IT-systemen”, geeft Kathleen Tafniez aan. “Daar zijn natuurlijk investeringen voor nodig, maar we zijn ervan overtuigd dat die op termijn toch voor een flinke kostenbesparing zullen zorgen. Zoals voor de andere afdelingen van de nieuwe groep, is er bij een dergelijke fusie natuurlijk ook bij de financiële afdeling nood aan het leren kennen van de verschillende bedrijfsculturen. Uiteraard rekenen we erop dat de fusie de gezamenlijke omzet en winst ten goede zal komen, maar we zijn voorzichtig. Er zijn immers tal van voorbeelden die aantonen dat bij fusies de aangekondigde synergieën niet altijd even gemakkelijk te realiseren zijn als verhoopt. Pas over een jaar zullen we concrete cijfers kunnen plakken op de financiële winst die het gevolg is van de fusie. We verhogen door de fusie in ieder geval onze aankoopslagkracht bij de leveranciers, zodat we ook verbeterde marges in het vooruitzicht mogen stellen. De ambitie is ook om verder te groeien, zowel organisch als via nieuwe acquisities.”