6 Oktober 2018 //
Horizontaal toezicht start dit najaar
Belgische fiscus wil een betere samenwerking met belastingplichtigen.

De woordvoerder van het ministerie van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding meldt in een persbericht dat de voorbereidingen om dit najaar te starten met de uitrol van het “horizontaal toezicht” zijn getroffen. Het gaat dan om een nieuw en modern samenwerkingsmodel tussen fiscus en bedrijven waar er proactief wordt gewerkt, in plaats van reactief.  Een systeem dat bijvoorbeeld in Nederland al langer is ingevoerd. Volgend jaar komt er een bredere uitrol naar KMO’s.

 

Daarnaast kondigt de fiscus nog een nieuw pakket maatregelen aan voor de aanpak van fiscale fraude en betere inning van belastingen.

  • Er wordt wettelijk verankerd dat de fiscus geen rulings meer kan geven aan bedrijven die opereren in belastingparadijzen
  • Boete voor niet aangeven financiële rekening/levensverzekering
  • De fiscus analyseert de ontvangen informatie over rekeningen van Belgische rijksinwoners in het buitenland via de Common Reporting Standard. Vaak worden op de manier zwarte kapitalen ontdekt ten aanzien waarvan de fiscale administratie geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen door verjaringstermijnen.
  • Gegevensuitwisseling met derde landen buiten de Europese Unie.
  • De internationale dimensie van bepaalde fraudefenomenen rechtvaardigt een verlenging van de aanslagtermijn wanneer een belastingplichtige gebruik maakt van juridische constructies in een belastingparadijs. De aanslagtermijn wordt daarbij verlengd tot 10 jaar.

 

  • Ondanks het feit dat er de voorbije jaren vooruitgang werd geboekt, kan de inning van penale boetes nog beter. Nog steeds kunnen zware criminelen hun vermogen op verschillende manieren wegwerken vooraleer het parket er beslag op kan leggen en de fiscus over kan gaan tot inning.
  • Aanpakken buitenlandse interimkantoren en andere fraudeverschijnselen

 

  • Internationale inlichtingen vormen een nuttig wapen om domiciliefraude vast te stellen.  Door deze gegevens te kruisen met de gegevens in het Rijksregister kunnen zo inconsistenties met betrekking tot de domicilie sneller vastgesteld worden.