10 Oktober 2017 //
IAB lanceert ‘Unified by Invoicing’
Alexander De Croo steunt het initiatief om alle facturen op een elektronische manier te verwerken.

Ter gelegenheid van zijn jaarlijkse congres lanceert het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) het platform ‘Unified by Invoicing’. Dit platform biedt de accountant en/of belastingconsulent niet alleen financiële voordelen bij het ontvangen en verzenden van facturen, maar brengt hen organisatorisch en administratief een stap dichter bij de digitalisering van hun kantoor. Papierloze opslag van documenten, een voortdurende beschikbaarheid ervan en een vlotte digitale communicatie met de klant zijn enkele van die voordelen. Als eerstelijnsadviseur van de ondernemingen kunnen de accountants en/of belastingconsulenten een voorbeeldfunctie uitoefenen en een rol spelen om bedrijven de weg naar digitalisering verder te helpen verwezenlijken, want ook zij (de bedrijven, kmo’s, cliënten van onze accountants/belastingconsulenten) kunnen hierop intekenen.

 

Interventie van vice-eersteminister De Croo
Vice-eersteminister Alexander De Croo, tevens bevoegd voor de digitale agenda, heeft zijn visie ter zake meegegeven op het congres. Hij lichtte toe: “Elektronisch factureren is aan een opmars bezig is, maar er is nog een lange weg te gaan. Vandaag worden nog te veel facturen gewoon als bijlage per e-mail verstuurd of als PDF ter beschikking gesteld in klantenzones. Dat is geen echte elektronische facturatie. Je spaart er een postzegel mee uit, maar het afdrukken van de factuur en de administratieve rompslomp blijven. Enkel volledig digitale facturen zullen bedrijven winst opleveren, in tijd én in geld.”
De steun van de Minister, van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) en van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging evenals de collectieve wil om de elektronische facturatie te bevorderen hebben IAB ertoe gebracht om de stap naar de invoering van dit platform te zetten.