12 September 2018 //
Infosessies financiering van KMO’s en zelfstandigen
Donderdag 13 september wordt in Brussel het startschot gegeven van een tiendelige reeks informatiesessies over de financiering van KMO’s en zelfstandigen. Het doel is om KMO’s en zelfstandigen een beter beeld te geven van hun financieringsmogelijkheden en de verschillende wetgevende aspecten toe te lichten.

De FOD Economie organiseert de sessies, Febelfin ondersteunt het initiatief en vaardigt onder meer sprekers af uit de bancaire sector. De financiering van zelfstandigen en KMO’s in de realisatie van hun dromen is en blijft een kerntaak van onze banken. De recordcijfers van krediet aan ondernemingen getuigen daarvan: in juni 2018 stond maar liefst voor 154,3 miljard EUR krediet aan ondernemingen uit. Febelfin vindt het belangrijk dat ondernemingen een duidelijk en objectief zicht hebben op welke soort financiering het best past bij hun type onderneming en financieringsdoel. De website www.financieringvanondernemingen.be tracht hierop een antwoord te bieden. Op de website krijgen ondernemers ook tips mee om een goed kredietdossier samen te stellen zodat hun kredietaanvraag alle kans op slagen heeft.