26 Juni 2017 //
Insolventierecht: VBO bejubelt modernisering
Deze hervorming wil de wetten over faillissementen en de continuïteit van ondernemingen moderniseren en stroomlijnen om ze performanter en efficiënter te maken.

Volgens Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO, is dit een zeer goede zaak: ‘Ondernemingen en werknemers zijn gebaat met efficiënte procedures wanneer moeilijkheden opduiken.’

Eén van de grote nieuwigheden van dit ontwerp is de verruiming van het toepassingsgebied van de insolventieregeling naar alle ondernemingen, met inbegrip van vzw’s, en naar de vrije beroepen. Het wetsontwerp, dat momenteel hangende is in de Kamer, houdt ook rekening met de internationale dimensie van insolventie en voorziet een volledige informatisering van de procedures. Een Solventieregister zal de gegevens in verband met de reorganisatie- en faillissementsprocedures van ondernemingen centraliseren. Dit zal een vereenvoudiging en verbeterde efficiëntie opleveren voor alle betrokken personen, ondernemingen in moeilijkheden, schuldeisers, …. Ook worden zo ondernemingen in moeilijkheden sneller opgespoord, wat het mogelijk moet maken om sneller maatregelen te nemen.

Philippe Lambrecht: ‘Dit wetsontwerp, dat de wetten over faillissementen en de continuïteit van de ondernemingen rationaliseert om ze performanter te maken, beantwoordt aan de noden en verwachtingen van Belgische ondernemingen. De nieuwe regeling biedt namelijk de nodige flexibiliteit, rechtszekerheid en instrumenten om ondernemingen in moeilijkheden te helpen zich te herstellen en − als dat niet lukt − de negatieve gevolgen van een faillissement zo veel mogelijk te beperken en ondernemers die dat willen een tweede kans te geven. Al deze procedures samen vormen dan ook een echte hefboom voor de economie.’