Verschenen in het magazine van Juni 2018
11 Juli 2018 //
Peter Ooms
InTEAM: Alpro
Q&A met CFO Paul Denayer: “Wij zetten sterk in op het ontwikkelen van soft skills bij onze financiële medewerkers”.

Hoeveel medewerkers telt de financiële afdeling?

We werken met een zestigtal medewerkers in een shared service center dat ten dienste staat van de verkoopfilialen en de drie fabrieken in Europa. Het gaat vooral om accountants en controllers, een dertigtal in totaal, plus een aantal processpecialisten en informatici.

 

Wat is de belangrijkste evolutie voor uw team?

Als CFO ben ik een strategisch adviseur geworden, die optreedt als katalysator voor groei van de onderneming. Tegelijk blijf ik de marge en het toekennen van de middelen bewaken. Beide tendensen hebben een invloed op mijn team. Voor de boekhouders houdt dat in dat ze steeds meer zelf hun processen dienen te verbeteren en waar mogelijk automatiseren. Daarvoor hebben ze minder de inbreng van IT nodig. De controllers gaan steeds analytischer te werk, op basis van steeds meer ongestructureerde interne en externe data. Het is hun taak om die brute gegevens om te zetten in bruikbare inzichten.

 

Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig?

We benadrukken het belang van een voortdurende intellectuele ontwikkeling. Maar ook het emotionele is belangrijk, in het bijzonder voor controllers die nauw samenwerken met andere afdelingen. Het is goed om de verschillende gedragingen en reacties te leren herkennen en daar goed mee om te gaan.

 

Hoe bevordert u de teamgeest?

We zitten nog in de aanpassingsfase na de recente overname door Danone. Dat levert vragen en spanningen op. Naast tweewekelijkse functioneringsgesprekken maken we tijd om onze medewerkers goed in te lichten en gerust te stellen. Daarnaast organiseren we activiteiten om de onderlinge teamgeest te versterken. We moedigen de financiële medewerkers ook aan om deel te nemen aan de activiteiten van afdelingen waarmee ze samenwerken.