7 Maart 2018 //
Geert Degrande
Interne kredietverzekering
Met meer dan 1.000 klanten in verschillende landen is kredietmanagement een belangrijke uitdaging voor finance bij het expeditiebedrijf ECS uit Zeebrugge. “We hebben zeer strikte krediet- en betalingsprocedures”, zegt CFO Sandrine Bostyn. “Maar tegelijk vergeten we niet dat het soms nodig is om ook flexibel te zijn.”

“Permanente dialoog tussen sales en finance zorgt op dit vlak voor doordachte beslissingen. We hebben een credit control comité waarin finance en sales specifieke cases bespreken en op basis van dat overleg kijken we of het verantwoord is om wat meer risico te nemen dan volgens onze strikte procedures voorgeschreven is. Die risico’s dekken we ook niet in door factoring of een kredietverzekering. Dat is een bewuste keuze: we vinden die dekking een dure formule. We leggen zelf een reserve aan voor het geval er eens iets zou mislopen. Dat is dus eigenlijk een interne verzekering, maar we hebben die tot nu toe nog maar heel weinig moeten aanspreken. Die reserve groeit jaar na jaar aan. Goede financiële afspraken met de klanten zorgen uiteindelijk ook langs twee kanten voor een vertrouwensrelatie, zodat we nauwelijks te maken hebben met dubieuze debiteuren.”

Ook het valutarisico dekt ECS niet in. “We doen heel wat zaken in ponden en dus heeft de koers van de Britse munt natuurlijk een invloed op onze winst- en verliesrekening”, geeft Sandrine Bostyn aan. “Maar ook rond de valutarisico’s hebben we besloten om geen beroep te doen op hedging. Naar ons gevoel gaat dan immers een stuk voeling met de markt verloren. We volgen uiteraard de koersschommelingen van nabij op en desgevallend passen we onze pricing aan.”

Overname van 2XL

ECS European Containers N.V. verwierf een jaar geleden de integrale controle over 2XL, een ander expeditiebedrijf uit Zeebrugge. Beide sterk complementaire bedrijven zijn met zowat 1.200 medewerkers goed voor een gezamenlijke omzet van 400 miljoen euro. “Ondertussen hebben de 35 medewerkers van de financiële afdeling voor een vlekkeloze integratie gezorgd”, zegt Sandrine Bostyn. “Op strategisch vlak is de integratieoefening begeleid door externe consultants” zegt Sandrine Bostyn, “maar specifiek voor het financiële hebben we zelf de analyse gemaakt om te kijken waar de verschillen zaten in de processen. Zo stonden wij met ECS op het vlak van de centralisering al iets verder dankzij een shared service center. Na een dialoog zijn we tot één logica en één systeem (Navision 2016) gekomen. De integratie verloopt heel goed. Dat komt voor een deel omdat 2XL een bedrijf is uit dezelfde sector. De financiële processen zijn dus gelijkaardig en gekend door het team, maar het vraagt wel een extra inzet om alles te aligneren.”