26 Oktober 2017 //
Geert Degrande
Kapitaal aflossen én investeren
Startup QTS Media heeft van bij de start ambitieuze internationale plannen. Op het vlak van de financiën zoekt het een evenwicht tussen het investeren en het aflossen van kapitaal.

De startup QTS Media heeft recent het nieuwe concept QView gelanceerd. Het systeem moet vastgoedmakelaars helpen om het marktaandeel van de verkoop van onroerend goed via de makelaar te doen stijgen ten aanzien van het verkopen van onroerende goederen door de particulier zelf. CFO en vennoot Glenn Anné: “We stellen vast dat bijvoorbeeld in Nederland 90% van de verkopen van vastgoed via een makelaar verloopt terwijl dit in België slechts 50% is. Nu bieden wij hen met QView nog een reeks bijkomende troeven waaronder 360° beelden, 3D-plannen, virtual reality, professionele fotografie en de mogelijkheid tot restyling die potentiële kopers inzicht biedt in de mogelijkheden van verouderde panden. De makelaars zullen een bedrag betalen per pand waarvoor ze een vastgoedpresentatie bestellen. We zijn er hoe dan ook van overtuigd dat ze dat terugverdienen door betere en snellere verkopen van de panden.”
De startup startte met een kapitaal van 350.000 euro. “Het gaat om een combinatie van eigen middelen, winwinleningen, de inbreng van een business angel en bankfinanciering”, zegt Glenn Anné. “Wij verwachten eind 2018 een omzet van 2,5 miljoen euro in België, maar zijn nu reeds in volle voorbereiding om in 2018 de buitenlandse markten te betreden. Afhankelijk van de snelheid waarmee we deze buitenlandse markten kunnen penetreren zullen we onze omzetverwachtingen moeten bijstellen.”
Glenn Anné verwacht dat zijn eerste uitdaging als CFO erin zal bestaan om de externe financieringen op een zo kort mogelijke termijn af te lossen. “Toch is al beslist om een groot deel van de opbrengsten te herinvesteren in het opzetten van een buitenlands netwerk en in nieuwe ontwikkelingen voor onze software. Herinvesteren om te blijven groeien is een belangrijke uitdaging.”