23 April 2018 //
Kapitaal ophalen zonder prospectus
De regering heeft op voorstel van de minister van Financiën en de minister van Economie een nieuw pakket aan maatregelen goedgekeurd dat er op gericht is de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

De wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ondernemingen die zich willen financieren door een beroep te doen op het brede publiek worden voortaan sterk versoepeld. Concreet zal een onderneming, wanneer het bedrag dat de onderneming wenst op te halen lager is dan 5 miljoen euro of 8 miljoen euro in geval van notering op een (niet-gereglementeerde) groeimarkt, niet langer verplicht zijn om een prospectus op te stellen en te laten goedkeuren. Die wordt vervangen door een informatieve nota van maximum vijftien bladzijden.
Deze nieuwe benadering zal minder kostelijk zijn voor de ondernemingen. Voor de financieringsbehoeften van de zeer kleine ondernemingen wordt het zelfs mogelijk om tot 500.000 euro op te halen, zonder dat een document over de aanbieding moet worden opgesteld.
Dit initiatief geeft gevolg aan de maatregelen die al in deze zin werden genomen, met name op het vlak van crowdfunding. Te noteren valt dat de crowdfunding-platformen ook van die soepelere regels zullen genieten.
Johan Van Overtveldt: “Met deze maatregel maken we het voor kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker om kapitaal op te halen. Bovendien verminderen we de administratieve last voor hen aanzienlijk.”