20 Juli 2017 //
KMO’s kunnen krediet sneller terugbetalen
Het plafond voor wederbeleggingsvergoedingen wordt opgetrokken naar 2 miljoen euro.

De ministerraad keurde zonet een voorontwerp van wet goed rond de financiering van KMO’s. Eén van de maatregelen uit het voorontwerp van wet verhoogt het plafond van de wederbeleggingsvergoedingen van 1 naar 2 miljoen euro. Hierdoor kan een KMO vervroegd haar krediet terugbetalen tegen een transparante vergoeding.
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “De vele KMO’s zijn de motor van onze economie. Met deze maatregelen brengen we meer evenwicht in de relatie tussen kredietverstrekkers en ondernemingen. Met deze maatregel geven we KMO’s opnieuw meer zuurstof om te groeien.”
Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.