7 Juni 2017 //
KMO’s zweren bij vastgoed
De Belgische industriële KMO heeft nog steeds een baksteen in de maag. Huurders verhuizen vaak omdat ze willen investeren in een eigen pand.

Structura.biz, expert in bedrijfsvastgoed, onderzocht begin mei 2017 voor het tweede jaar op rij de koop- of verhuisintenties in de Belgische industriële KMO-markt. Met als belangrijkste vraag: wil de Belgische industriële KMO verhuizen en welke criteria zijn hierbij van belang? Bij de huurders wil 42% binnen de 5 jaar verhuizen en 36% wil graag zelf investeren in de aankoop van een eigen pand. Bij de eigenaars is 48% al langer dan 10 jaar eigenaar van zijn pand en 51% van de eigenaars heeft zijn pand uit eigen vermogen gefinancierd. Dat kan erop wijzen dat zij geloven in de waardecreatie van hun vastgoed. Eigenaars zullen niet zo snel verhuizen, maar huurders des te meer. Huurders zijn, nog meer dan in 2016, prijsgevoeliger dan eigenaars want: ze huren omwille van financiële redenen (42%), ze willen verhuizen omdat ze willen investeren in eigen pand (36%) en bij verhuis speelt de prijs (71%) een absoluut doorslaggevende rol, gevolgd door de ligging (61%).