16 Mei 2018 //
Kosten en marge bewaken na overname
Vio Interim blijft ook na de overname door SD Worx veel aandacht besteden aan de controle op de kosten en de marge.

Vio Interim zette als waardengedreven buitenbeentje in de uitzendsector in tien jaar een forse groei neer. Het bedrijf, dat ondertussen in heel Vlaanderen een veertigtal kantoren heeft, zet in op ‘geluk op het werk’ en focust op inspanningen om mensen vanuit hun talent te laten groeien. In februari 2018 kwam VIO Interim onder de vleugels van de SD Worx Holding.

Intense periode
Voor de vier medewerkers van de financiële afdeling, onder leiding van CFO Dietrich Van de Walle, was de overname een intense periode. “Toch hebben we de due diligence in anderhalve maand rondgekregen”, zegt hij. “Er was een goede klik met de cultuur van SD Worx, een essentiële voorwaarde om een overname te doen slagen. We blijven als uitzendpijler ook na de overname zelfstandig opereren onder SD Worx Holding en hebben ambitieuze ambities om onze groei verder te realiseren, onder meer door internationalisering via eventuele overnames en diversifiëring van onze diensten.

Gelukkige uitzendkrachten, tijdig loon
Dietrich Van de Walle ging zes jaar geleden bij VIO aan de slag, nadat hij het bedrijf als externe boekhouder had leren kennen. “Ik wilde mee in het groeiverhaal stappen en voelde me aangetrokken tot de waarden van het bedrijf en de manier waarop die ook tijdens het groeiproces in stand werden gehouden.” Ook na de overname door SD Worx Holding blijven die waarden overeind. Om op gelukkige medewerkers en uitzendkrachten te focussen, is er ook voldoende geld nodig. En finance waakt over een strakke cashplanning. “We hebben van bij het begin het principe gehanteerd dat we het loon van de uitzendkrachten ten laatste op donderdag na hun prestatieweek betalen. Dat blijft een onderscheidende factor.”

Kosten en marge bewaken
Ook kosten- en margebewaking staan hoog op de agenda van de financiële afdeling. “Naarmate we groeien is het belangrijk om te kijken of de ‘slapende kosten’ – de aankoop van kantoormateriaal bijvoorbeeld – niet hoger oplopen dan nodig. Hoe groter we worden, hoe meer kans op kortingen bij leveranciers. Kansen om goed te onderhandelen over aankoopprijzen, mogen we niet laten liggen. Het komt erop aan alle aspecten van de bedrijfsprocessen tegen het licht te houden. De daling met vijf procent van de patronale bijdragen bij de taxshift was bijvoorbeeld niet het volledige plaatje. Ook een aantal structurele aftrekposten daalde, zodat de impact op de cijfers uiteindelijk helemaal geen vijf procent was. Als je met zo’n zaken geen rekening houdt, vreet dat snel een stuk marge weg.”

Klanten opvolgen
VIO Interim past een strikte debiteurenopvolging toe. “Vroeger hebben we met factoring gewerkt, maar dat vonden we te duur. Inmiddels is er iemand in dienst die de betalingsopvolging op een schitterende manier opvolgt: strikt, maar met een sterk menselijke benadering. Voorts hebben we in samenspraak met de verkoopafdeling duidelijke principes opgezet rond het bekijken van de liquiditeit en solvabiliteit van potentiële nieuwe klanten.” Met andere woorden: de sterke groei van VIO Interim is te danken aan een duale aanpak: inzetten op talentontwikkeling én de cijfers goed bewaken.