18 Juli 2017 //
Kredietverzekering voor leasingmaatschappijen
Door de uitbreiding van de leasingindustrie in België en Luxemburg, groeit ook het risico op laattijdige betalingen van voorschotten. Daarom lanceert Euler Hermes de polis Cover Lease, een kredietverzekering op maat van B2B leasingmaatschappijen.

Met Cover Lease, ondersteunt Euler Hermes de leasingindustrie in het beheer van risico's verbonden aan onbetaalde huurinkomsten. Via een risico-overdracht blijft de verzekeringsnemer regelmatige betalingen ontvangen, zelfs wanneer hun huurpartner in gebreke blijft bij de terugbetaling van voorschotten.
"Op vraag van leasingmaatschappijen, banken en andere financiële instellingen lanceren we Cover Lease. Vooral bedrijven die grote machines verhuren in de bouw- en landbouw sector tonen veel interesse. Zo zijn ook zij zeker van een betaling en is hun kapitaal beschermd”, zegt Bernd Lehmann, CEO van Euler Hermes. "Volgens sommige leasingondernemingen waarmee we hebben gesproken, wordt vandaag ongeveer 19% van alle industriële apparatuur gehuurd. We verwachten dat dit nog zal stijgen in de toekomst.”