1 Oktober 2018 //
Laagste aantal faillissementen in september in 10 jaar tijd
Volgens de Graydon Barometer waren er in de voorbije maand september 9,7% minder faillisementen dan in 2017.

Het aantal faillissementen in ons land is in de maand september gedaald met 9,7% ten opzichte van een jaar geleden, het laagste cijfer van de afgelopen tien jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Graydon Barometer Faillissementen. Tijdens de eerste negen maanden van 2018 waren er in totaal 7.591 faillissementsuitspraken, dat is een daling van 2,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.
 
Gedurende de maand september gingen in totaal 974 bedrijven failliet. Dat is 9,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Het aantal faillissementen daalde het sterkst binnen het Waalse Gewest waar de afgelopen 9 maanden 1.807 uitspraken vielen. Dat is een daling van maar liefst -12,3%. Bovendien moeten we terug tot het jaar 2008 om lagere cijfers te vinden.”
 
Tot einde september kwamen er 13.304 jobs op de tocht te staan als rechtstreeks gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat betekent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van verleden jaar een daling met 14,8%. Ook is dit het laagste cijfer van de afgelopen 10 jaar, sterker zelfs: we moeten terug naar de periode voor de crisis om betere cijfers terug te vinden.

Recordaantal faillissementen in Brusselse Gewest, Wallonië kent grote daling
Hoewel het Vlaamse en Waalse Gewest een flinke daling in het aantal faillissementen zien, noteert het Brusselse Gewest een recordaantal faillissementsuitspraken. Op negen maanden tijd gingen er maar liefst 2.203 bedrijven over de kop: het hoogste aantal ooit met betrekking tot de eerste drie trimesters van een jaar én een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met 24,5%. “De maand september lijkt deze forse evolutie enigszins te temperen, want in deze maand vielen in Brussel slechts 259 uitspraken. Dit is 4,4% minder ten opzichte van september 2017”, aldus Eric van den Broele.
 
Binnen het Vlaamse Gewest is over de eerste negen maanden van dit jaar sprake van 3.551 failliete ondernemingen: een daling ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met 9,0%. Wallonië noteert in september het laagste faillissementscijfer in 10 jaar tijd. Daar gingen in de afgelopen 9 maanden in totaal 1.807 bedrijven failliet.