23 Januari 2018 //
Peter Ooms
Meer provisie voor kredietrisico’s
De invoering van IFRS 9 (International Financial Reporting Standards) sinds begin dit jaar dwingt financiële instellingen en beursgenoteerde bedrijven om provisies aan te leggen voor facturen nog voor ze op vervaldatum komen. Om die kost onder controle te houden, is een actiever kredietmanagement nodig.

Ondernemingen namen tot voor kort geen maatregelen om het kredietrisico van facturen nog voor hun vervaldatum in te dekken. Volgens het incurred loss-principe ontstaat er pas een duidelijk bewijs van risico wanneer de factuur niet betaald is op de vervaldatum. Soms geldt ook andere informatie als een objectief bewijs van een kredietrisico, bijvoorbeeld financiële problemen bij de klant. Pas dan worden er eventueel provisies genomen. Om het bedrag van de provisie te bepalen, houden bedrijven gewoonlijk rekening met historische gegevens over de kans op failliet en een inschatting van het verwachte verlies (loss given default).

Minder provisie is meer winst
Die manier van werken gaat overboord. Bedrijven moeten nu het model van expected credit losses (ECL) hanteren. In dat model bevatten àlle facturen een zeker risico en daar moet ook een provisie tegenover staan. Dat risico bestaat zodra een bedrijf een factuur schrijft en moet ook zo opgenomen worden in de boeken. Bovendien is dat risico een dynamisch gegeven. Nieuwe informatie over de financiële toestand van de klant heeft een effect op het risico én dus op de provisie.
“Dit is een ingrijpende verandering die ook een grote impact heeft op het werk van de kredietmanager. Bedrijven zullen die provisies zo laag mogelijk willen houden en de verantwoordelijkheid bij de kredietmanager leggen”, zegt Christophe Cherry, Country Manager van kredietverzekeraar Atradius.
Het werk van een kredietmanager zal daardoor extra waarde krijgen in een onderneming omdat het een rechtstreeks effect heeft op de financiële resultaten. Minder provisie betekent meer winst.

Kredietscores opvolgen
Christophe Cherry: “Ook voor ons als kredietverzekeraar is de invoering van IFRS 9 een opportuniteit. Ons productaanbod helpt een bedrijf op verschillende manieren om het risico onder controle te houden. Een gewone kredietverzekering zorgt al meteen voor een vermindering van de mogelijke verliezen. Daarnaast bieden wij diensten aan rond het innen van facturen. Ook die verminderen het risico. Bedrijven die liever niet met kredietverzekeringen werken, kunnen we eveneens helpen. Wij hebben een monitoringservice die onze klanten toelaat de kredietscores van hun gehele klantenportefeuille de klok rond op te volgen. Op die manier krijgen bedrijven een goed zicht op hun uitstaand risico, als geheel én voor iedere klant afzonderlijk. Continue scoring is nodig voor het aanleggen van de provisies, omdat het risico in sommige perioden heel snel kan veranderen. Nu gaat het economisch goed en zijn er weinig problemen, maar een uitbraak van varkenspest of een plotse economische crisis heeft mogelijk een grote impact op dat risico.”