19 Januari 2018 //
Geert Degrande
Mega wil onafhankelijk blijven
Michael Corhay, CEO & CFO van Belgische leverancier van gas en elektriciteit: “Sterk groeien en onafhankelijk blijven is niet onmogelijk”

Mega, de enige volledig Belgische leverancier van elektriciteit en aardgas, kan na drie jaar activiteit uitpakken met stevige cijfers over 2017: 85.000 klanten en een omzet van 50,8 miljoen euro, tegenover slechts 1,6 miljoen euro drie jaar geleden. De ambitie om tegen 2018 als duurzaam energiebedrijf energie te leveren aan 120.000 klanten in heel België lijkt dan ook gewettigd.

Dat Mega ondanks die forse groei toch zijn onafhankelijkheid weet te bewaren is volgens mede-oprichter Michael Corhay, die tegelijk de rol van CEO en CFO vervult, te danken aan het hanteren van enkele strikte principes in de operationele en financiële strategie.
“Van bij de start”, zo verduidelijkt hij, “hebben we geprobeerd om de “meter to cash”-lijn te optimaliseren. Met andere woorden: we hanteren een strategie die er moet voor zorgen dat de geleverde energie zo snel mogelijk wordt betaald. Centraal daarbij zijn een snelle en correcte geautomatiseerde facturatie en goed afgelijnde interne procedures. Want we beseffen maar al te goed dat groeien één ding is en op tijd de facturen laten betalen een ander. Daarom hebben we ook van in het begin veel aandacht besteed aan het zogenaamde “dunning process”. We weten dat de energiesector een sector is die veel last heeft van onbetaalde facturen. Daarom hebben we ook van bij de start een proces opgezet om onbetaalde rekeningen via de deurwaarder te laten innen.”

Naast het inzetten op het zo snel mogelijk ontvangen van de betalingen heeft Mega ook het werkkapitaal geoptimaliseerd. “Er is natuurlijk een seizoenseffect dat voor een grotere afname van gas zorgt in de winter”, legt Michael Corhay uit. Maar buiten die periode is ons werkkapitaal negatief. Met andere woorden: we kunnen het grootste gedeelte van het jaar werken zonder dat we werkkapitaal moeten aanspreken. Dat zorgt ervoor dat we een stevige maar redelijke groei autonoom kunnen blijven financieren. We werken bovendien samen met banken die ons bankgaranties en straight loans hebben toegestaan. En het feit dat gereputeerde zakenmensen zoals Laurent Minguet, de topman van EVS, aandeelhouder zijn, biedt natuurlijk ook wat extra houvast om onze onafhankelijkheid te bewaren.” De inbreng van de investeringsmaatschappij van Minguet betekende bij de start van Mega trouwens een stevig financieel steuntje in de rug.