29 Januari 2018 //
Minder maar hogere hypothecaire leningen in 2017
In 2017 werden er bijna 243.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van 31 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Nooit eerder werd voor een dergelijk bedrag aan hypothecair krediet verstrekt.

Voor het vierde jaar op rij wordt hiermee het record van het voorgaande jaar gebroken. Toch is er op basis van de laatste 6 maanden mogelijks een kentering merkbaar. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd. Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal kredietaanvragen in 2017 met 9%. In bedrag was er nog wel een stijging met iets meer dan 1%. Mede ten gevolge daarvan daalde ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2016 met iets minder dan 7%. Het overeenstemmende bedrag steeg nog wel, met 3%.