10 Januari 2018 //
Naar één procent deficit
De Nationale Bank van België meldt dat het financieringssaldo van de overheid fors is verbeterd in het derde kwartaal van 2017.

Aan het einde van het derde kwartaal van 2017 kwam het financieringssaldo van de overheid op -0,2 % bbp uit, tegen -0,8 % bbp in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 lieten de ontvangsten een stijging en de uitgaven een daling optekenen. De uitgaven liepen duidelijk forser terug dan dat de ontvangsten stegen, wat voornamelijk te maken had met de rentelasten en de overige uitgaven.
In de laatste economische projectie van 2017 voorzag NBB al dat het begrotingstekort in 2017 veel sterker afnam dan verwacht, namelijk tot 1,2 % bbp. Dat heeft vooral te maken met de forse toename van de voorafbetalingen door de vennootschappen en, in mindere mate, met het gunstige effect van de grotere werkgelegenheidsgroei op de overheidsontvangsten en -uitgaven.