7 Maart 2018 //
Naar een sociocratisch model
Door de snelle evolutie en voortschrijdende technologische ontwikkelingen moet Mediagenix steeds sneller inspelen op behoeften van klanten, sneller ondersteuning geven en sneller voor upgrades zorgen.

Dat spanningsveld is voelbaar in de organisatie, getuigt CFO Isabelle Van Iseghem: "Dat resulteert in een zoektocht naar nieuwe beheersmodellen. Zo voeren we momenteel een nieuwe vorm van samenwerking in, gebaseerd op sociocratische principes."

Sociocratie gaat uit van de gelijkwaardigheid van individuen. Vanuit de behoeftes die zich stellen, roep je een multidisciplinair team in het leven om oplossingen aan te reiken. Voor de leidinggevenden houdt dit in: een visie en opdracht formuleren en die vervolgens in alle vertrouwen aan een team geven van mensen doorheen de organisatie.

Isabelle Van Iseghem: "Het uitgangspunt is dat alle kennis en kunde in het team aanwezig zijn. Je bent zelf niet nodig om alle vragen te beantwoorden. Deze manier van werken breekt met het hiërarchische model en is niet voor alle leidinggevenden even gemakkelijk. Het mooie is dat de ‘circle’ vaak met iets rijkers op de proppen komt dan wat je zelf in gedachten had. Het doet medewerkers uit verschillende departementen nauwer samenwerken en brengt nieuwe inzichten mee."

Multidisciplinaire teams
Als CFO ziet Van Iseghem dat ook doorwerken in haar afdeling: "Voor het optimaliseren van ons biedproces (bidding process) is zo’n team in het leven geroepen met een juridische financespecialist, een collega van organisatie-ontwikkeling/verkoop, een productontwikkelaar en een collega uit het team dat de producten implementeert bij de klant. De verschillende rollen garanderen dat de aangereikte oplossing werkbaar is voor alle geledingen van de organisatie."

Mediagenix
Mediagenix maakt softwaresystemen die mediabedrijven zoals VTM, BBC, Discovery of Disney toelaten hun contentbeheer te automatiseren. Ook bedrijven die YouTube-filmpjes of video-on-demand brengen, zijn klant.

 

Info: dit stukje maakt deel uit van een groter artikel dat verschenen is in FD Magazine