19 April 2017 //
Nieuwe polis tegen frauderisico’s
Euler Hermes, wereldleider in risicobeheer van schuldvorderingen, biedt een nieuwe verzekering aan die fraude- en cyberfrauderisico’s voor bedrijven dekt.

Euler Hermes is een expert in kredietverzekering, incasso en borgstelling. Nu heeft het bedrijf besloten om haar productaanbod uit te breiden en bedrijven een verzekering tegen cyber crime en fraude aan te bieden: EH Cyber & Fraud Cover. Hiervoor bouwt Euler Hermes België verder op 30 jaar fraude-expertise op de Duitse markt en meer recent op de Franse markt.
Deze nieuwe polis beantwoordt duidelijk aan de noden van de Belgische bedrijven. De meest recente economische studie toont aan dat 68% van de grote bedrijven in België het slachtoffer zijn geworden van minstens één fraudegeval.
“Dit was het geval voor 19% van de KMO’s,” zegt Bernd Lehmann, CEO van Euler Hermes Belgium. “Fraude kan een even grote impact hebben als wanbetaling op de cashflow van een bedrijf. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn en niemand is veilig. Een fraudeverzekering biedt dus extra bescherming voor de omzet en draagt bij tot een veilige groei.”
Volgens PWC zijn de meest voorkomende fraudegevallen in België cyberaanvallen (65%). Verduistering is de gemakkelijkste fraude om te plegen. Belgische bedrijven krijgen dus met verschillende soorten fraude te maken.