14 November 2017 //
Nieuwe procedure voor dubbelbelastingverdragen
Minister Van Overtveldt heeft zijn administratie gevraagd om de bestaande dubbelbelasingverdragen tegen het licht te houden. Op basis van die informatie wil de minister voor het einde van het jaar duidelijkheid over de diverse dossiers om te bekijken of een hervorming van deze procedures zich opdringt.

Voor wat Andorra betreft dat nu in de pers komt bestond er reeds een overeenkomst om gegevens uit te wisselen. Andorra is nu vragende partij voor een volwaardig dubbelbelastingverdrag. De eerste ambtelijke besprekingen zijn daarrond opgestart. Johan Van Overtveldt: “Het is niet omdat Andorra iets vraagt, dat we daar ook op moeten ingaan. De administratie zal, zoals de procedure voorziet, luisteren naar hun vragen. Daarna zullen we zelf de afweging maken of die vragen passen in de voorwaarden die België oplegt. Ik betreur de teneur in de berichtgeving, als zou er een ‘deal’ op til zijn. Het is niet omdat er ambtelijke besprekingen zijn dat er ook sprake is van een effectief verdrag. De huidige onderhandelingsprocedures zijn immers veel strenger dan vroeger, conform de afspraken binnen de OESO. “

De minister benadrukt tot slot nogmaals dat hij wil dat er snel werk gemaakt wordt van een “zwarte lijst” voor belastingparadijzen.
“Ik hoop dat we binnen de Ecofin-raad voor het einde van het jaar tot een consensus kunnen komen. Ik heb tijdens de vorige vergadering ook gepleit om sancties aan de lijst te koppelen. Als de lidstaten geen overeenstemming kunnen vinden, dan gaan we kijken wat we zelf als lidstaat kunnen doen.”