Verschenen in het magazine van April 2018
1 April 2018 //
Geert Degrande
Op weg naar twintig miljoen euro omzet
Bart Cnudde combineert bij Filliers Distillery voortaan de rol van CFO met die van CEO.

Eerste externe CEO

Bernard Filliers heeft als CEO van Filliers Distillery de fakkel doorgegeven aan Bart Cnudde. Die ging na een carrière op het financiële departement en als CFO bij Friesland-Campina België vier jaar geleden bij het familiebedrijf aan de slag als financieel en administratief directeur. Hij is er de eerste externe CEO in het 138-jarige bestaan van de onderneming. Hij combineert er die rol met die van CFO. “Mijn ervaring in de sector van de fast moving consumer goods  en in operationeel en commercieel financieel management zou ons moeten helpen om de ambitie te realiseren die we vier jaar geleden in het plan ‘Route 2020’ hebben uitgetekend: tegen 2020 groeien naar een omzet van twintig miljoen euro.”

 

Bewuste stap

Bart Cnudde werkte na zijn studies anderhalf jaar voor Electrabel en was vervolgens gedurende vijftien jaar aan de slag bij zuivelgroep Campina.  “De fusie met Friesland zorgde ervoor dat de beslissingsmacht enigszins verschoof naar de hoofdzetel in Amersfoort.  Daarom heb ik, nadat ik werd gecontacteerd door een headhunter in 2014, bewust de stap gezet naar een veel kleiner bedrijf.” Bij Filliers werken een dertigtal personen, de financiële afdeling bestaat uit vier medewerkers. “Mijn overstap viel samen met het ogenblik waarop veel distillerijen opgingen in grote, internationale groepen. De bedoeling van Filliers was om een honderd procent familiaal bedrijf te blijven.  Traditie en vernieuwing moesten en moeten hier hand in hand gaan. Vier jaar geleden hebben we een plan uitgetekend om de omzet, die toen twaalf miljoen euro bedroeg, tegen 2020 naar twintig miljoen euro te brengen. De taxshift en de ermee gepaard gaande accijnsverhoging hebben voor wat vertraging gezorgd, maar we blijven op koers om dat doel waar te maken. Misschien niet in 2020, maar zeker snel daarna.”

 

Duale strategie

Filliers levert sinds vier jaar inspanningen om zowel aan de inkomsten- als aan de kostenzijde de resultaten te optimaliseren. Die inspanningen zet het onverdroten verder. “Ik zal niet zeggen dat het bedrijf op zijn lauweren rustte, maar het leidde toch een wat kabbelend bestaan”, zegt Bart Cnudde. “Met de implementatie van een ERP-systeem dat op 1 april operationeel werd, hebben we de efficiëntie voor de productie, de logistiek en de administratie naar een fors hoger niveau getild en een mooie kostenbesparing gerealiseerd. Tegelijk werken we aan de inkomsten door de traditionele jeneverportefeuille te verbreden, marketinginspanningen te richten op de jongerenmarkt, ook buitenlandse sterkedranken – zoals de bekende Strohrum – te verdelen en door met bij ons bewerkte grondstoffen ook te focussen op de b2b-markt.  Ook ons exportaandeel willen we snel sterk verhogen. Nu gaat vijf procent van onze productie naar buitenlandse markten, waar we eerder toevallig klanten hebben gevonden, maar we willen dat cijfer zo vlug mogelijk optrekken tot dertig procent door op een gestructureerde manier de ons omringende landen te benaderen.”

 

Veel oog voor werkkapitaal

De omzet van Filliers is tegenover 2014 al met meer dan drie miljoen euro gestegen. Samen met de gerealiseerde kostenbesparingen zorgt een grote aandacht voor het werkkapitaal voor de nodige middelen om de voorraden op te bouwen en de beoogde investeringen te doen. “De drankensector is speciaal,” zegt Bart Cnudde, “omdat wij op de producten waarop onze klanten accijnzen moeten betalen, die accijnzen sneller aan de overheid moeten doorstorten. Vandaar dat wij een heel strak  en geautomatiseerd beleid hebben opgezet rond het opvolgen van de betalingen. Als die te laat binnenkomen, krijgen de klanten na een tweede rappel een aangetekend schrijven. Indien het dossier dan nog niet in orde is, ontvangen ze ook een schrijven van de advocaat. In heel 2017 hebben we daar gelukkig maar één keer een beroep op moeten doen.”